רש"י על איוב טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · טז · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ימריצך" - ישערך פיך לחשוב דברים נמרצים על אופניהם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ככם אדברה" - ככם אני יודע לקנתר

"לו יש נפשכם" - ביסורין תחת נפשי גם אני הייתי מחבר עליכם במילין ומניע עליכם ראשי בצעקתכם ומאמיץ אתכם במו פי לאמר החרישו התאמצו ועמדו ביסוריכ' כאשר אתם תאמרו אלי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וניד שפתי" - שאני נד וקובל עתה וצועק אז יחשוך ולא אזעוק ולא אנוד עוד אבל עתה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם אדברה" - וגו'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"השימות" - לשון שתיקה כמו אשתומם וכמו שומו שמים (ירמיהו ב) שתקו והתמהו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותקמטני לעד היה" - הקמטתני והקדרתני בשביל עד שהיה לעד על עוני להשטינני

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צרי" - השטן הוא הצר

"ילטוש" - יחדד כמו לוטש כל חורש וגומר (בראשית ד)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פערו עלי בפיהם" - פתחו כמו ופערה פיה (ישעיהו ה)

"יתמלאון" - יתאספון והרבה לו דומין במקרא קראו אחריך מלא (ירמיהו ה) אשר יקראו עליו מלא רועים (ישעיהו לא) ואינו משתנה מלשונו כי כל מילוי נאסף הוא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יסגירני אל אל עויל" - הסגירני הקב"ה אל אויל לץ עולל ללוץ בי

"ועל ידי רשעים ירטני" - רטיית תנחומיו ורפואתי מסר לרשעים שאינן אלא מקניטים ד"א ירטני כמו ירצני לשון רצוי ותנחומים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויפרפרני" - אותו עויל ל' פירורין

"ויפצפצני" - לשון נשבר לשברים הרבה בחבטה רבה כמו ונפצתם איש אל אחיו (ירמיהו יד) ונפץ עולליך אל הסלע (תהלים קלז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רביו" - מורה חציו כמו רובה קשת (בראשית כא)

"מררתי" - מרה שלי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גלדי" - מכה יבשה והעלאת גלד ול' משנה (ראש השנה כ"ז) והעמידו על גלדו

"ועוללי" - ולכלכתי וגנותי כמו ויתעללו בה (שופטים יט) ל' בזיון וגנאי וכמו עוללה לנפשי (איכה ג)

"קרני" - זיוי לשון וקרנים מידו לו (חבקוק ג)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חמרמרו" - נקמטו כמו נחמרו בני מיעיה בל' משנה (חולין י) וכן מעי חמרמרו (איכה א)

"צלמות" - שחשכו מחמת בכי ודמעה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותפלתי זכה" - לא קיללתי חבירי ולא פיללתי לו רעה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואל יהי מקום" - בארץ להבליע בו צעקתי כי לשמים תעלה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הנה בשמים עדי" - יוצרי היודע דרכי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"דלפה" - דומעת וזולפת דמעה ל' דילוף

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויוכח לגבר" - והלואי יעשה לי זאת שיתן לי מקום להתווכח גבר עם אלוה להשוות שני הריבים ריב גבר עם קונו וריב בין אדם לרעהו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי שנות וגו'" - הקצובים מספר לימי חיי

"יאתיו" - יגיעו ואז ארח לא אשוב אהלך

<< · רש"י על איוב · טז · >>