עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף נא עמוד ב[עריכה]

א ג מיי' פ"כ מהלכות שבת הלכה ח , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שה סעיף א:

ב ד מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ה:

ג ה מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ג:

ד ו מיי' שם טור שו"ע שם סעיף א:

דף נב עמוד א[עריכה]

ה א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יא:

ו ג מיי' שם , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' שה סעיף יז:

ז ד מיי' שם ופ"א מהל' פרה אדומה הלכה ז' , סמג עשין רלב , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף ד:

ח ה (מיימ' פ"כ מהל' שבת הל' ח') טור ושו"ע שם סעיף ה:

ט ו מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ו:

י ז שם הלכה ז:

יא ח שם הלכה ט:

דף נב עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

יג ב ג שם הלכה ט:

יד ד מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה טז:

טו ה מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

טז ו שם הלכה ט:

יז ז מיי' פ"ד מהל' כלים הלכה ו:

יח ח מיי' פי"א מהל' כלים הלכה יד:

יט ט שם הלכה טז:

כ י מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף ז:

דף נג עמוד א[עריכה]

כא א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הל' י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף ז:

כב ג מיי' שם הל' יג , טוש"ע שם סעי' ח:

כג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

כד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י:

כה ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

כו ז שם סעיף י:

דף נג עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יג , טוש"ע א"ח סי' שה סעי' יז בהג"ה:

כח ב ג מיי' פכ"א מהל' שבת הל' ל' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף כב וסי' שלב סעיף ב:

כט ד מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שלב סעיף ג וסעיף ד:

ל ה ו ז מיי' פ"כ מהל' שבת הל' יב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף ו:

דף נד עמוד א[עריכה]

לא א ב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף ו:

לב ד מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעי' טו:

לג ה מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעיף יג:

לד ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יד:

לה ז מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה יו"ד , סמג לאוין רפ"ב , טוש"ע י"ד סי' רצז סעיף טז:

לו ח מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כד , סמג לאוין רפג , טוש"ע י"ד סי' ש' סעיף ב:

לז ט מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' ש"ה סעיף טז:

דף נד עמוד ב[עריכה]

לח א ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י יא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף יז [ורב אלפס ב"מ עז.]

לט ג מיי' פ"ו מהל' דיעות הלכה ז , סמג עשין יא:


דף נו עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ג , סמג לאוין רח , טוש"ע ח"מ סי' ט סעיף ד:

מא ב מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ח:

דף נו עמוד ב[עריכה]

מב א טוש"ע ח"מ סי' ז' סעיף ג: