עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ח , סמג עשין קנו[1]:

ב ב מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

ג ג מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ח:

ד ד מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

ה ה מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

ו ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ז:

דף ב עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

ח ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה כג , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רו סעיף א:

ט ג ד מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ה והלכה ו:

י ה מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו , סמג עשין נח ולאוין שסד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנו:

יא ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

דף ג עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה יד:

יג ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד:

יד ג ד מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו:

דף ג עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ו , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף ח:

טז ג מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ט:

יז ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה יא , סמ"ג לאוין רנ:

דף ד עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה יא , סמ"ג לאוין רנ:

יט ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה א , סמג שם:

כ ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמ"ג לאוין רנ , וע"ש בכסף משנה:

כא ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג:

כב ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה טז , סמ"ג לאוין רמג:

כג ו מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יב:

דף ד עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יג:

כה ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה יג , סמ"ג לאוין רמב:

כו ג מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רד סעיף א וסעיף ב:

כז ד מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה י:

כח ה ו מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה ד , סמג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שו סעיף א:

כט ז מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רג סעיף ז:

ל ח מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יב:

דף ה עמוד א[עריכה]

לא א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יב:

לב ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג לאוין רמג:

לג ג מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ו והלכה י:


דף ז עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה ב:

לה ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג לאוין רמג:

לו ג ד מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ה:

לז ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יא:

לח ו מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח:

דף ז עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ד:

מ ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח:

מא ג ד מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ג , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ב וסעיף יא:

דף ח עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יח:

מג ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יז:

מד ג מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ה:

מה ד מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ז:

מו ה מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ט:

דף ח עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יא:

מח ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח:

מט ג מיי' פ"יד מהל' צרעת הלכה ו:

  1. ^ יש כאן טעות דפוס וככל הנראה צריך לגרוס סמ"ג לאוין רנ -- ויקיעורך