לדלג לתוכן

סמ"ג עשה נח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · עשה · נח · >>


מצות עשה נח - שייטמאו הכוהנים לקרוביהם

מצות עשה שיהו הכהנים מטמאין לקרוביהם כשאר ישראל, שנאמר בפרשת אמור: "לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא". ותניא במסכת זבחים פרק טבול יום: "לה יטמא" מצוה. לא רצה מטמאין אותו בעל כרחו. ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא ונמנו אחיו הכהנים וטמאוהו בעל כרחו. ותניא [שם]: "לה יטמא" רשות, דברי ר׳ ישמעאל; רבי עקיבא אומר חובה; והלכה כרבי עקיבא מחברו. ופירוש הפרשה בארנו במל״ת (רל״ד).