עין משפט ונר מצוה/חגיגה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כ עמוד ב[עריכה]

א ב הכל במיי' פי"ב מהל' אבות הטומאות מהלכה א עד הלכה ז ומהל' יא עד הל' טו:


דף כא עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה א:

ג ב מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה א והלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף נב:

ד ג מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף מ:


דף כב עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה א:

ו ב מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה טז:

ז ג ד ה מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' מקואות הלכה כו , ומיי' פ"ו מהל' מקואות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף ט:

ח ו מיי' פ"ג מהל' מקואות הלכה כו , ומיי' פ"יב מהל' משכב ומושב הלכה א:

ט ז מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה א:

י ח מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ב ועי' שם בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יז:

יא ט י כ מיי' פ"כג מהל' טומאת מת הלכה א:


דף כב עמוד ב[עריכה]

יב א ב מיי' פ"כג מהל' טומאת מת הלכה ב:

יג ג ד מיי' פ"כג מהל' טומאת מת הלכה א:

יד ה מיי' פ"יא מהל' פרה הלכה א:

טו ו מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה יב:

טז ז מיי' פ"טו מהל' טומאת אוכלין הלכה ב:

יז ח מיי' פ"יא מהל' פרה הלכה ב:

יח ט י מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאות הלכה ג , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ב , ומיי' פ"יג מהל' כלים הלכה ד:

יט כ ל מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ג:


דף כג עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ג:

כא ב מיי' פ"י מהל' פרה הלכה ב:

כב ג מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ג:

כג ד ה ו ז מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ו:

כד ח מיי' פ"א מהל' פרה הלכה טו:

כה ט מיי' פ"א מהל' פרה הלכה יד:


דף כג עמוד ב[עריכה]

כו א ב ג מיי' פ"א מהל' פרה הלכה טו:

כז ד מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח:

כח ה ו מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ז:

כט ז מיי' פ"יג מהל' פרה הלכה ה:


דף כד עמוד א[עריכה]

ל א ב מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה ז:

לא ג מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה יא , ומיי' פ"יא מהל' אבות הטומאות הלכה ד:

לב ד ה מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאות הלכה ד:

לג ו ז מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה יב , ומיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה ז:


דף כד עמוד ב[עריכה]

לד א מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה יב:

לה ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה ב , סמג עשין רמז:

לו ג ד מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה יג:

לז ה ו מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאות הלכה טו:

לח ז ח ט מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה א:

לט י מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ב:

מ כ מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ד:


דף כה עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ה:

מב ב מיי' פ"יד מהל' פרה הלכה ד:

מג ג מיי' פ"יד מהל' פרה הלכה ג:

מד ד מיי' פ"יד מהל' פרה הלכה ד:


דף כה עמוד ב[עריכה]

מה א מיי' פ"יא מהל' מעשר הלכה ו:

מו ב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:

מז ד ה ו מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ד:

מח ז ח מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ה:

מט ט מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ו:

נ י מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ז:

נא כ מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ו:


דף כו עמוד א[עריכה]

נב א ב מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ה:

נג ג ד מיי' פ"יב מהל' משכב ומושב הלכה יב:

נד ה ו מיי' פ"יב מהל' משכב ומושב הלכה יד:

נה ז ח מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ה:

נו ט מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה ט:

נז י מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה י:

נח כ מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה יא:


דף כו עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה יא:

ס ב מיי' פ"ז מהל' כלי המקדש הלכה יא:

סא ג ד מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה יא:

סב ה מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א:

סג ו ז ח מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה טו:


דף כז עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"יא מהל' משכב ומושב הלכה יא [ועי' מה שכתב בזה הכסף משנה בפ"ד מהל' כלים הל' ד ]: