סמ"ג עשה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · עשה · ז · >>


מצות עשה ז - ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך

מצות עשה ללכת בדרכיו הטובים והישרים, שנאמר "והלכת בדרכיו", ואומר "אחרי ה׳ אלהיכם תלכו". ומפרש בפרק קמא דסוטה (דף יד.) אחר מידותיו תלכו. מה הוא מלביש ערומים, שנאמר "ויעש ה׳ לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם"; ומבקר חולים, שנאמר "וירא אליו ה׳ באלני ממרא"; ומנחם אבלים, שנאמר "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו"; וקובר מתים, שנאמר "ויקבור אותו בגי" – אף אתה עושה כך.

וכן פירשתי לחכמי ספרד פירוש של זה המקרא: "דע את אלהי אביך ועבדהו" (דברי הימים א כח, ט), שכמו שהוא חנון ורחום ועושה חסד משפט וצדקה בארץ, כן תעשה אתה. והא לך שני עדים ביאשיהו שנאמר עליו ש"אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דין עני ואביון, אז טוב; הלא היא הדעת אותי נאם ה׳" (ירמיהו כ"ב, ט"ו-ט"ז). ונאמר עוד "אל יתהלל חכם בחכמתו" וגו׳ "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה׳" (ירמיהו ט', כ"ב-כ"ג).