סמ"ג עשה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · עשה · ו · >>


מצות עשה ו - לשמוע אל נביא אמת

מצות עשה לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור, אם לא יוסיף ולא יגרע, שנאמר "נביא מקרבך" וגומר "אליו תשמעון". ויוודע שהוא נביא בגלותו העתידות ולא יפול מכל דבריו ארצה, כעין שמצינו שעל ידי כך הוחזק שמואל הרמתי לנביא נאמן לכל ישראל.

ובפרק הנחנקין (סנהדרין פט.) שנינו: העובר על דברי נביא מוחזק או אפילו אינו מוחזק ונתן לו אות, והעובר על דברי עצמו, והכובש נבואתו – מיתתו בידי שמים. ובפרק האשה רבה (יבמות צ:) דורש: "אליו תשמעון", אם הוא נביא מוחזק כגון אליהו בהר הכרמל, אליו תשמעון אפילו אמר לך לעבור על אחת מכל מצות שבתורה לצורך שעה כמו שצוה אליהו לשחוט קדשים בחוץ על הר הכרמל.