משנה שבועות ה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) שבועת הפיקדון נוהגת -

באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים,
בכשרים ובפסולים, בפני בית דין,
ושלא בפני בית דין - מפי עצמו,
ומפי אחרים - אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין: בין מפי עצמו בין מפי אחרים, כיון שכפר בו - חייב.
וחייב - על זדון שבועה, ועל שגגתה עם זדון הפיקדון,
ואינו חייב - על שגגתו.
ומה הוא חייב על זדונו? - אשם, בכסף שקלים.


(ב) שבועת הפיקדון כיצד?

אמר לו: תן לי פקדון שיש לי בידך - שבועה שאין לך בידי.
או שאמר לו: אין לך בידי,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
השביע עליו חמישה פעמים,
בין בפני בית דין, ובין שלא בפני בית דין -
וכפר - חייב על כל אחת ואחת.
אמר רבי שמעון: מה טעם? - מפני שהוא יכול לחזור ולהודות.


(ג) היו חמישה תובעין אותו,

ואומרין לו: תן לנו פיקדון שיש לנו בידך,
שבועה שאין לכם בידי - אינו חייב אלא אחת.
שבועה שאין לך בידי, לא לך, לא לך, ולא לך - חייב על כל אחת ואחת.
רבי אליעזר אומר: עד שיאמר שבועה באחרונה.
רבי שמעון אומר: עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד.
תן לי פיקדון, ותשומת יד, וגזל, ואבידה שיש לי בידך,
שבועה שאין לך בידי - אינו חייב אלא אחת.
שבועה שאין לך בידי פיקדון, תשומת יד, גזל, ואבידה - חייב על כל אחת ואחת.
תן לי חיטים, שעורים, וכוסמין שיש לי בידך,
שבועה שאין לך בידי - אינו חייב אלא אחת.
שבועה שאין לך בידי חיטים, שעורים, וכוסמין - חייב על כל אחת ואחת.
רבי מאיר אומר: אפילו אמר חיטה, שעורה, וכוסמת - חייב על כל אחת ואחת.


(ד) אנסת ופיתית את בתי,

והוא אומר: לא אנסתי, ולא פיתיתי,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
רבי שמעון - פוטר,
שאינו משלם קנס על פי עצמו.
אמרו לו:
אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו,
משלם בושת ופגם על פי עצמו.


(ה) גנבת את שורי, והוא אומר לא גנבתי,

משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
המית שורך את שורי, והוא אומר לא המית,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
המית שורך את עבדי, והוא אומר לא המית,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
אמר לו: חבלת בי, ועשית בי חבורה,
והוא אומר: לא חבלתי, ולא עשיתי,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
אמר לו עבדו: הפלת את שיני, וסימית את עיני,
והוא אומר: לא הפלתי, ולא סימיתי,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
זה הכלל -
כל המשלם על פי עצמו - חייב,
ושאינו משלם על פי עצמו - פטור.


הדף הראשי של משנה שבועות ה

משנה שבועות, פרק ה':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב