משנה עבודה זרה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) לפני אידיהן של גוים שלשה ימים אסור מלשאת ומלתת עמהן ומלהשאילן ומלשאול מהן מלהלוותן ומללוות מהן מלפורען ומלפרוע מהן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שהוא מצר אמרו לו אף על פי שהוא מצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן.

(ב) רבי ישמעאל אומר שלשה לפניהן ושלשה לאחריהן אסור וחכמים אומרין לפני אידיהן אסור ולאחר אידיהן מותר.

(ג) ואלו אידיהן של גוים קלנדיס וסטרנליה וקראטיסס ויום גניסיה של מלכים ויום הלידה ויום המיתה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין כל מיתה שיש בה שריפה יש בה עבודה זרה ושאין בה שריפה אין בה עבודה זרה יום תגלחת זקנו ובלוריתו יום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו מבית האסורים אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש.

(ד) עיר שיש בה עבודה זרה חוצה לה מותר היה חוצה לה עבודה זרה תוכה מותר מהו לילך לשם בזמן שהדרך מיוחדת לאותו המקום אסור ואם יכל לילך בה ממקום אחר מותר עיר שיש בה עבודה זרה והיו בה חנייות מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן ואמרו חכמים המעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות.

(ה) אלו דברים אסורין למכור לגוים אצטרובלין ובנות שוח בפטוטרותיהן ולבונה ותרנגול לבן רבי יהודה אומר מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין בזמן שהוא בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו שאין מקריבין חסר לעבודה זרה ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור רבי מאיר אומר אף דקל טב וחצב ונקליבס אסור למכור לגוים.

(ו) מקום שנהגו למכור בהמה דקה לגוים מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין ואל ישנה אדם מפני המחלקות ובכל מקום אין מוכרין להן בהמה גסה עגלים וסייחים שלמים ושבורין רבי יהודה מתיר בשבורה בן בתירה מתיר בסוס.

(ז) אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו ניזקה לרבים אין בונין עמהן בסילקי וגרדון אסטדיא ובימה אבל בונין עמהן דימוסיות ומרחצאות הגיעו לכיפה שמעמידין בה עבודה זרה אסור לבנותה.

(ח) אין מוכרין להן במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משייקצץ רבי יהודה אומר מוכר הוא לו על מנת לקוץ ואין משכירין להם בתים בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות ובסוריה משכירין בתים אבל לא שדות ובחוצה לארץ מוכרין להם בתים ומשכירין שדות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר אף בארץ משכירין להם בתים ובסוריה מוכרין בתים ומשכירין שדות ובחוצה לארץ מוכרין אלו ואלו.

(ט) אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שהוא מכניס לתוכה עבודה זרה שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך (דברים ז כו) ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ מפני שהיא נקראת על שמו.

הדף הראשי של משנה עבודה זרה א