משנה מנחות ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אלו מנחות נקמצות, ושיריהן לכהנים -

מנחת הסולת, והמחבת, והמרחשת,
והחלות, והרקיקין,
ומנחת גוים, ומנחת נשים, ומנחת העומר,
ומנחת חוטא, ומנחת קנאות.
רבי שמעון אומר:
מנחת חוטא של כהנים - נקמצת,
הקומץ - קרב לעצמו,
והשיריים - קרבין לעצמן.


(ב) מנחת כהנים, ומנחת כוהן משיח, ומנחת נסכים - למזבח,

ואין בהן - לכהנים.
ובזה, יפה כוח המזבח - מכוח הכהנים.
שתי הלחם, ולחם הפנים - לכהנים,
ואין בהן - למזבח.
ובזה, יפה כוח הכהנים - מכוח המזבח.


(ג) כל המנחות הנעשות בכלי -

טעונות שלש מתנות -
שמן יציקה, ושמן בלילה, ומתן שמן בכלי,
קודם לעשיתן.
החלות - בוללן,
דברי רבי.
וחכמים אומרין: אף הסולת.
החלות - טעונות בלילה,
והרקיקין - משיחה.
כיצד?
מושחן כמין כי - ושאר השמן נאכל לכהנים.


(ד) כל המנחות הנעשות בכלי - טעונות פתיתה.

מנחת ישראל -
כופל אחד לשנים, ושנים לארבעה - ומבדיל.
מנחת כהנים -
כופל אחד לשנים, ושנים לארבעה - ואינו מבדיל.
מנחת כוהן המשיח - לא היה מכפלה.
רבי שמעון אומר:
מנחת כהנים, ומנחת כוהן משיח - אין בהן פתיתה,
מפני שאין בהן קמיצה,
וכל שאין בה קמיצה - אין בה פתיתה.
וכולן - פתיתתן כזיתים.


(ה) כל המנחות - טעונות שלש מאות שיפה, וחמש מאות בעיטה.

השיפה, והבעיטה - בחיטים.
רבי יוסי אומר: אף בבצק.
כל המנחות -
באות עשר עשר,
חוץ מלחם הפנים, וחביתי כוהן גדול - שהן באות שתים עשרה,
דברי רבי יהודה.
רבי מאיר אומר:
כולן באות שתים עשרה,
חוץ מחלות תודה, והנזירות - שהן באות עשר, עשר.


(ו) העומר - היה בא עישרון, משלש סאין.

שתי הלחם - שתי עשרונות, משלש סאין.
לחם הפנים - עשרים וארבעה עשרונות, מעשרים וארבע סאין.


(ז) העומר - היה מנופה בשלש עשרה נפה,

ושתי הלחם - בשתים עשרה,
ולחם הפנים - באחת עשרה.
רבי שמעון אומר: לא היה להן קצבה,
אלא סולת מנופה כל צורכה - היה מביא,
שנאמר: "ולקחת סולת, ואפית אותה" (ויקרא כד ה),
עד שתהא מנופה כל צורכה.


הדף הראשי של משנה מנחות ו

משנה מנחות, פרק ו':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב