משנה מכשירין ד רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) השוחה לשתות המים העולין בפיו ובשפמו בכי יותן בחוטמו ובראשו ובזקנו אינן בכי יותן הממלא את החבית המים העולין אחריה ובחבל שהוא מכונן על צווארה ובחבל שהוא לצורכה הרי זה בכי יותן כמה הוא צורכה רבי שמעון בן אלעזר אומר טפח נתנה תחת הצינור אינן בכי יותן.

(ב) מי שירדו עליו גשמים אפילו אב הטומאה אינן בכי יותן אם ניער בכי יותן עמד תחת הצינור להקר או לידוח בטמא טמאין ובטהור בכי יותן.

(ג) הכופה קערה על הכותל בשביל שתידוח הרי זה בכי יותן אם בשביל שלא ילקה הכותל אינה בכי יותן.

(ד) חבית שירד הדלף לתוכה בית שמאי אומרין ישבר בית הלל אומרין יערה מודים שהוא פושט את ידו ונוטל פירות מתוכה והן טהורין.

(ה) עריבה שירד הדלף לתוכה הניתזין והצפין אינן בכי יותן נטלה לשופכה בית שמאי אומרין בכי יותן ובית הלל אומרין אינן בכי יותן הניחה שיירד הדלף לתוכה הניתזין והצפין בית שמאי אומרין בכי יותן ובית הלל אומרין אינן בכי יותן נטלה לשופכה אלו ואלו מודים שהן בכי יותן.

המטביל את כליו והמכבס את כסותו במערה המים העולין בידיו בכי יותן ברגליו אינן בכי יותן רבי אלעזר אומר אם אי אפשר לו שיירד אלא אם כן ניטנפו רגליו אף העולין ברגליו בכי יותן.

(ו) קופה שהיא מלאה תורמוסין ונתונה לתוך המקוה מושיט ידו ונוטל תורמוסין מתוכה והן טהורין העלה מן המים הנוגעין בקופה טמאין ושאר כל התורמוסין טהורין צנון שבמערה נידה מדיחתו והוא טהור העלתו כל שהוא מן המים טמא.

(ז) פירות שנפלו לתוך המים פשט מי שהיו ידיו טמאות ונטלן ידיו טהורות ופירות טהורין ואם חישב שיידוחו ידיו ידיו טהורות ופירות בכי יותן.

(ח) קדירה שהיא מלאה מים ונתונה לתוך המקוה פשט אב הטומאה את ידו לתוכה טמאה מגע טומאות טהורה ושאר כל המשקין טמאין שאין המים מטהרין את שאר המשקין.

(ט) הממלא בקילון עד שלשה ימים טמאין רבי עקיבה אומר אם ניגבו מיד טהורין ואם לא ניגבו אפילו עד שלשים יום טמאין.

(י) עצים שנפלו עליהן משקין וירדו עליהן גשמים אם רבו טהורין הוציאן שיירדו עליהן גשמים אף על פי שרבו טמאין בלעו משקין טמאין אף על פי שהוציאן שיירדו עליהן גשמים טהורין ולא יסיקם אלא בידים טהורות בלבד רבי שמעון אומר אם היו לחין והסיקן ורבו המשקין היוצאין מהן על המשקין שבלעו טהורין.

הדף הראשי של משנה מכשירין ד