משנה מועד קטן א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) משקין בית השלהין במועד ובשביעית בין ממעיין שיצא כתחילה בין ממעיין שלא יצא כתחילה אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון ואין עושין עוגייות לגפנים.

(ב) רבי אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה כתחילה במועד ובשביעית וחכמים אומרין עושין את האמה כתחילה בשביעית ומתקנין את המקולקלת במועד ומתקנין את כל קלקולי המים שברשות הרבים וחוטטין אותם ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקואות המים ועושין כל צורכי הרבים ומציינין על הקברות ויוצאין אף על הכלאים.

(ג) רבי אליעזר בן יעקוב אומר מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את כל השדה זרעים שלא שתו מלפני המועד לא ישקם במועד וחכמים מתירין בזה ובזה.

(ד) צדים את האישות ואת העכברים בשדה האילן ובשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית וחכמים אומרין שדה האילן כדרכו ושדה הלבן שלא כדרכו ומקרים את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו.

(ה) רבי מאיר אומר רואים את הנגעים במועד להקל אבל לא להחמיר וחכמים אומרין לא להקל ולא להחמיר ועוד אמר רבי מאיר מלקט אדם עצמות אביו ואימו מפני שהיא שמחה לו רבי יוסי אומר אבל הוא לו לא יעורר על מתו ולא יספדנו קודם לרגל שלשים יום.

(ו) אין חופרין כוכין וקברות במועד אבל מחנכין את הכוכין ועושין נברכת במועד וארון עם המת בחצר רבי יהודה אוסר אלא אם כן יש עימו נסרים.

(ז) אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין אבל מחזיר הוא את גרושתו מפני שהיא שמחה לו עושה אישה תכשיטיה במועד רבי יהודה אומר לא תסוד מפני שהוא ניוול לה.

(ח) ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכלב ומסרגין את המיטות רבי יוסי אומר אף ממתחין.

(ט) מעמידין תנור וכירים וריחיים כתחילה במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את הריחיים כתחילה.

(י) עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן שפין את הסדקים ומעגילים אותם במעגילה ביד וברגל אבל לא במחלציים הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנם במועד ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד וכל כבשים שהוא יכל לאכל מהן במועד כובשם.

הדף הראשי של משנה מועד קטן א