משנה מגילה ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחים בדמיו בית הכנסת בית הכנסת לוקחים תיבה תיבה לוקחים מטפחות מטפחות לוקחים ספרים ספרים לוקחין תורה אבל אם מכרו תורה לא ייקחו ספר ספר לא ייקחו מטפחות מטפחות לא ייקחו תיבה תיבה לא ייקחו בית הכנסת בית הכנסת לא ייקחו את הרחוב וכן במותריהן.

אין מוכרין משל רבים ליחיד מפני שמורידין אותו מקדושתו דברי רבי יהודה אמרו לו אם כן אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה.

(ב) אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי אימתיי שירצו יחזירוהו דברי רבי מאיר וחכמים אומרין מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסקי ולבית הטבילה ולבית המים רבי יהודה אומר מוכרין אותו לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה.

(ג) ועוד אמר רבי יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין בתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר והשימותי את מקדשיכם (ויקרא כו לא) בקדושתן הן עומדין אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש.

(ד) ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת בשניה זכור (דברים כה יז) בשלישית פרה אדומה (במדבר יט ב) ברביעית החודש הזה (שמות יב ב) בחמישית חוזרין לכסדרן לכל מפסיקין לראשי חודשים ולחנוכה ולפורים לתענייות ולמעמדות וליום הכיפורים.

(ה) בפסח קורין בפרשת המועדות שבתורת כהנים בעצרת בשבעה שבועות (דברים טז ט) בראש השנה ובחודש השביעי באחד לחודש (במדבר כט א) ביום הכיפורים אחרי מות (ויקרא טז א) ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג.

(ו) בחנוכה בנשיאים בפורים ויבוא עמלק (שמות יז ח) בראשי חודשים ובראשי חודשיכם (במדבר כח יא) במעמדות במעשה בראשית בתענייות ברכות וקללות ואין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כלם בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין שלשה כסדרן ואינו עולה להן מן החשבון שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל (ויקרא כג מד) מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו.

הדף הראשי של משנה מגילה ג