לדלג לתוכן

משנה כלים יז ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק יז · משנה ז | >>

כגרוגרת שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית.

רבי יהודה אומר: הגדולה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות.

משנה מנוקדת

כַּגְּרוֹגֶרֶת שֶׁאָמְרוּ,

לֹא גְּדוֹלָה וְלֹא קְטַנָּה,
אֶלָּא בֵּינוֹנִית.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
הַגְּדוֹלָה שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הִיא הַבֵּינוֹנִית שֶׁבַּמְּדִינוֹת:

נוסח הרמב"ם

כגרוגרת שאמרו -

לא גדולה, ולא קטנה - אלא בינונית.
רבי יהודה אומר:
הגדולה שבארץ ישראל - היא הבינונית שבמדינות.

פירוש הרמב"ם

גרוגרת - היא התאנה היבשה ששיערנו בה הוצאת שבת וערובי מבואות, לפי מה שהתבאר בערובין.

ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש רבינו שמשון

כגרוגרת שאמרו. להוצאת שבת ולעירובי חצירות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כגרוגרת שאמרו - להוצאת שבת, ולשיתופי מבואות. ואין הלכה כר"י:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' יהודה אומר הגדולה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות:    תימה לר' יהודה כיצד אפשר שנתקללה כל כך ארץ ישראל אפי' בימי התנאים דגדול שבה כבינונית שבח"ל ולספרים דגרסי הקטנה שבארץ ישראל ניחא אבל לא ראיתי שהגיה בה הרב בצלאל אשכנזי ז"ל

תפארת ישראל

יכין

כגרוגרת שאמרו:    לענין הוצאה בשבת [כשבת פ"ז מ"ד] וכ"כ לענין עירובי חצירות ושתופי מבואות דצריך ליתן כ"א כגרוגרת [כעירובין פ"ז מ"ח] ואיידי דנקט החילוק בביצה ורמון לענין טומאה נקט נמי כל הנך:

ר' יהודה אומר הגדולה שבארץ ישראל:    הקטנה שבא"י. כך הגי' נכונה. וס"ל דמשערין כקטנה שבא"י. ולת"ק משערינן כבינוני שבא"י [וי"ג הגדול' שבא"י היא הבינינית וכו'. ולפע"ד א"א לומר כן. דהרי גרוגרת הוא תאנה יבשה. והרי תאנים הם א' מז' מינין שנשתבחה בהן א"י. ואיך אפשר שיהיו קטנים מבשאר ארצות ודוחק לומר דרק בטעמן נשתבחו ולא בגדלן. או דרק כשהן רטובים הם גדולים בא"י טפי מבשאר ארצות. אבל מדהן ספוגיים ומלאין שרף. להכי כשנתיבשו הם קטנים בא"י טפי מבשאר ארצות]:

בועז

פירושים נוספים