משנה כלים יג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הסיף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר והשחיר וזוג של ספרים שנחלקו הרי אלו טמאין רבי יוסי אומר הסמוך ליד טמא הסמוך לראש טהור מספרת שנחלקה לשנים רבי יהודה מטמא וחכמים מטהרין.

(ב) קולגריפון שניטלה כפה טמאה מפני שינה ניטלה שינה טמאה מפני כפה מכחול שניטלה הכף טמא מפני הזכר ניטל הזכר טמא מפני הכף מכתב שניטל הכותב טמא מפני המוחק ניטל המוחק טמא מפני הכותב זומי לסטרה שניטלה כפה טמאה מפני המזלג ניטל המזלג טמאה מפני כפה וכן השן של מעדר שעור כלן כדי לעשות מלאכתן.

(ג) חרחור שנפגם טמא עד שיינטל רובו נשבר מקופו טהור קורדום שניטל עושפו טמא מפני בית ביקועו ניטל בית ביקועו טמא מפני עושפו נשבר מקופו טהור.

(ד) מגרפה שניטל כפה טמאה מפני שהיא כקורנס דברי רבי מאיר וחכמים מטהרין מגירה שניטלו שיניה אחת מבינתיים טהורה נשתייר בה מלוא הסיט במקום אחד טמאה.

המעצד והאוזמיל והמפסלת והמקדח שנפגמו טמאין ניטל חיסומן טהורין וכלן שנחלקו לשנים טמאין חוץ מן המקדח והרונקי בפני עצמה טהורה.

(ה) מחט שניטל חרירה או עוקצה טהורה ואם התקינה למיתא טמאה ושל סקאין שניטל חרירה טמאה מפני שהוא כותב בה ניטל עוקצה טהורה של מיתון בין כך ובין כך טמאה.

מחט שהעלתה חלודה אם מעכבת את התפירה טהורה ואם לאו טמאה צנירה שפשטה טהורה כפפה חזרה לטומאתה.

(ו) עץ המשמש את המתכת טמא והמתכת המשמשת את העץ טהורה כיצד פותחת של עץ וחפין שלה של מתכת אפילו אחת טמאה פותחת של מתכת וחפין שלה של עץ טהורה טבעת של מתכת וחותם שלה של אלמוג טמאה טבעת של אלמוג וחותם שלה של מתכת טהורה השן שבטס שבפותחת ושבמפתח טמאה בפני עצמה.

(ז) הכדומין האשקלוניין שנשברו ואונקלי שלהן קיימת הרי אלו טמאין המעבר והמזרה והמגוב וכן מסרק של ראש שניטלה אחת משיניהן ועשאה של מתכת הרי אלו טמאין ועל כלן אמר רבי יהושע דבר חדש חידשו סופרים ואין לי מה אשיב.

(ח) מסרק של פשתן שניטלו שיניו ונשתייר בו שתים טמא אחת טהור וכלן אחת אחת בפני עצמן טמאות ושל צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים טהור נשתייר בו שלש במקום אחד טמא הייתה החיצונה אחת מהן טהור ניטלו ממנו שתים ועשאן למלקטת טמאות אחת והתקינה לנר או למיתא טמאה.

הדף הראשי של משנה כלים יג