משנה טהרות ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) זיתים מאמתי מקבלין טומאה משיזועו זיעת המעטן אבל לא זיעת הקופה כדברי בית שמאי רבי שמעון אומר שעור זיעה שלשה ימים בית הלל אומרין משיתחברו שלשה זה לזה רבן גמליאל אומר משתיגמר מלאכתן וחכמים אומרין כדבריו.

(ב) גמר מלמסוק אבל עתיד ליקח גמר מליקח אבל עתיד ללוות ואירעו אבל או משתה או אונס אפילו זבים וזבות מהלכין עליהן טהורין נפלו עליהן משקין אין טמא אלא מקום מגען והמוחל היוצא מהן טהור.

(ג) נגמרה מלאכתן הרי אלו מוכשרין נפלו עליהן משקין טמאין המוחל היוצא מהן רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין אמר רבי שמעון לא נחלקו על המוחל היוצא מן הזיתים שהוא טהור ועל מה נחלקו על היוצא מן הבור שרבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין.

(ד) הגומר את זיתיו ושייר קופה אחת ייתננה לעני הכוהן דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר יוליך לו את המפתח מיד רבי שמעון אומר מעת לעת.

(ה) המניח זיתים בכותש שימתינו שיהיו נוחין לכתוש הרי אלו מוכשרין שימתינו ושימלחם בית שמאי אומרין מוכשרין ובית הלל אומרין אינן מוכשרין הפוצע זיתים בידים טמאות טימאן.

(ו) המניח זיתיו בגג לגרגרן אפילו הן רום אמה אינן מוכשרין נתנן בבית שילקו ועתיד להעלותם לגג נתנן בגג שילקו ושיפתחם הרי אלו מוכשרין נתנן בבית עד שישמר את גגו או עד שיוליכם למקום אחר אינן מוכשרין.

(ז) רצה ליטול מהן בד אחד או שני בדין בית שמאי אומרין קוצה בטומאה ומחפה בטהרה בית הלל אומרין אף מחפה בטומאה רבי יוסי אומר חופר בקורדומות של מתכת ומוליך לבית הבד בטומאה.

(ח) שרץ שנמצא בריחיים אין טמא אלא מקום מגעו אם היה משקה מהלך הכל טמא נמצא על גבי העלים יישאלו הבדדים לומר לא נגענו אם היה נוגע באום אפילו כשערה טמא.

(ט) נמצא על גבי פרודים והוא נוגע בכביצה טמא פרודים על גבי פרודים אף על פי שהוא נוגע בכביצה אין טמא אלא מקום מגעו נמצא בין כותל לזיתים טהור נמצא בגג המעטן טהור נמצא במעטן הגג טמא נמצא שרוף על הזיתים וכן מטלית מהוהה טהורה שכל הטומאות כשעת מציאתן.

הדף הראשי של משנה טהרות ט