משנה זבחים ב ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק ב · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כיצד קרב המתיר כמצוותו?

  • שחט בשתיקה, קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו;
  • או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והילך וזרק בשתיקה;
  • או ששחט וקיבל והילך וזרק חוץ לזמנו – זה הוא שקרב המתיר כמצוותו.


כיצד לא קרב המתיר כמצוותו?

  • שחט חוץ למקומו, קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו;
  • או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והילך וזרק חוץ למקומו;
  • או ששחט, קיבל, והילך, וזרק חוץ למקומוכז;
  • הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו;
  • או ששחט חוץ לזמנו, קיבל והילך וזרק שלא לשמן;
  • או ששחט, קיבל, והילך, וזרק שלא לשמן – זהו שלא קרב המתיר כמצוותו.

נוסח הרמב"ם

כיצד קרב המתיר כמצותו שחט בשתיקה קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו או ששחט חוץ לזמנו קיבל והילך וזרק בשתיקה או ששחט וקיבל והילך וזרק חוץ לזמנו זה הוא שקרב המתיר כמצותו כיצד לא קרב המתיר כמצותו שחט חוץ למקומו קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו או ששחט חוץ לזמנו וקיבל והילך וזרק חוץ למקומו או ששחט וקיבל והילך וזרק חוץ למקומו הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קיבל והילך וזרק חוץ לזמנן או ששחט חוץ לזמנן קיבל והילך וזרק שלא לשמן או ששחט וקיבל והילך וזרק שלא לשמן זה הוא שלא קרב המתיר כמצותו.

פירוש הרמב"ם

כיצד קרב המתיר במצותו שחט בשתיקה קבל והלך וזרק כו': כבר ידעת שהמחשבה אינה אלא באחת מאלה ארבעה ענינים או בכולן ר"ל שחיטה וקבלה והלוך וזריקה שאם חשב בכולן חוץ לזמנו או במקצתן חוץ לזמנו ובמקצתם היה פנוי מן המחשבה ועבד סתם כמו שאמר בשתיקה כ"ש אם היתה מחשבתו במקצת ההוא כמצוה ר"ל מחשבת כשרה זה הזבח מובדל בפסול חוץ לזמנו בלבד ולפיכך הוא פגול כמו שביארנו למעלה וכבר נאמר בפרק ראשון שפסח וחטאת בלבד נפסלין אם חשב בהן שלא לשמן והענין כולו מבואר מתוך מה שהקדמנו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בשתיקה. בלא מחשבה הפוסלת כו:

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן. מוציאן מידי פגול. אבל שאר זבחים אין שלא לשמן מוציאן מידי פיגול, דהא כשרים הן בשלא לשמן:

פירוש תוספות יום טוב

בשתיקה. ל' הר"ב בלא מחשבה הפוסלת כ"ש אם היתה מחשבתו במקצת ההוא כמצוה ר"ל מחשבת כשרה. הרמב"ם:

או ששחט קבל הלך וזרק חוץ למקומו. וכה"ג נשנה בספ"ק דמנחות ופירש"י או או קתני. וכן פירש הר"ב שם בסיפא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כו) (על הברטנורא) כל שכן אם היתה מחשבתו במקצת שהיא כמצוה. ר"ל מחשבה כשרה. הר"מ:

(כז) (על המשנה) קבל כו'. או או קתני. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

זהו שלא קרב המתיר כמצותו:    כצ"ל. וביד ספי"ד דהלכות פסולי המוקדשין:


פירושים נוספים