משנה בכורות ט ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת בכורות · פרק ט · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כל הנולדים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול, הרי אלו מצטרפין.

חמשה לפני ראש השנה וחמשה לאחר ראש השנה, אינן מצטרפין.

חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפין.

אם כן למה נאמר שלש גרנות למעשר בהמה, שעד שלא הגיע הגורן, מותר למכור ולשחוט.

הגיע הגורן, לא ישחוט.

ואם שחט, פטור.

נוסח הרמב"ם

כל הנולדין מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול הרי אלו מצטרפין חמישה לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה אינן מצטרפין חמישה לפני הגורן וחמישה לאחר הגורן הרי אלו מצטרפין אם כן למה נאמר שלש גרנות למעשר בהמה שעד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט הגיע הגורן לא ישחוט ואם שחט פטור.

פירוש הרמב"ם

כל הנולדים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה כו': כל זה מבואר ומה שאמר פטור כדי שלא תחשוב שחלה עליו קדושה ואינו מותר לשוחטו ואם שחט תהא שחיטתו פסולה לפיכך דבר בשחיטה ולא דבר במכירה הואיל והוא דבר מבואר שהוא פטור:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל הנולדים - הך סתמא כר' אליעזר ור' שמעון:

חמשה לפני ראש השנה - אגב דבעי למתני חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן מצטרפין, תנא נמי האי:

לא ישחוט - שהגורן קבעו למעשר מדרבנן:

ואם שחט פטור - ובהמה שריא באכילה. דלא אשכחן בטבל דמעשר בהמה לא לאו ולא מיתה:

פירוש תוספות יום טוב

ואם שחט פטור. כתב הר"ב ובהמה שריא באכילה כו'. ולא תחשב שחלה עליו קדושה ואינו מותר לשחטו. ואם שחטו תהא שחיטתו פסולה. לפיכך דבר בשחיטה. ולא דבר במכירה. הואיל והוא דבר מבואר שהוא פטור. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל הנולדים וכו':    שם בירושלמי וביד בפ"ז דהלכות בכורות סי' ו' ז':

מאחד בתשרי:    כצ"ל:

חמשה לפני הגורן:    פי' משלש גרנות הללו שאין הגרן מפסיק:

אם כן למה נאמר:    כך נקד הרי"א ז"ל גם הר"ר יהוסף כך הגיה בשם ס"א והגיה ג"כ ומונין בשבט אחד וכו':


פירושים נוספים