מצודות על תהלים קטז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קטז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אהבתי" - סרס המקרא אהבתי ה' כי הוא ישמע את קולי ואת תחנוני וא"כ מהדין עלי לאהבו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובימי אקרא" - בכל ימי אשר אקרא אליו יטה אוזן לשמוע

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי מכאובי מות ומצאו אותי צרות השאול ומצאתי צרה ויגון וכפל הדבר במ"ש לרוב הצרות והתקרבם

מצודת ציון

"אפפוני" - ענין סבוב כמו אפפו עלי רעות (לעיל מ)

"חבלי" - ענין מכאוב כמו צירים וחבלים (ישעיהו י"ג)

"ומצרי" - מלשון צרה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובשם ה'" - וכאשר קראתי אז בשם ה' ואמרתי אנה ה' מלטה נפשי

מצודת ציון

"אנה" - ענין בקשה והודאה כמו אנא חטא העם (שמות לב)והה"א היא במקום האל"ף

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חנון ה'" - כי אתה ה' חנון וצדיק ואתה אלהינו מרחם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שומר" - הלא אתה ה' שומר פתאים עם שאין בהם דעת לשמור את עצמם

"דלותי" - כשהייתי דל ועני הוא יושיע לי

מצודת ציון

"פתאים" - מלשון פתי וסכל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שובי" - ר"ל כאשר קראתי לה' בהדברים האלה אמרתי לנפשי בהבטחה את נפשי שובי למנוחה שלך כי ה' גמל טוב עליך מאז וכן גם עתה נתקבלה התפלה

מצודת ציון

"למנוחיכי" - היו"ד יתירה וכן עליכי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חלצת" - כי מעולם הוצאת נפשי ממות ומנעת את עיני מן דמעה ואת רגלי חשכת שלא יהיו דחוים ממקום אל מקום להיות נעים ונדים

מצודת ציון

"חלצת" - ענין הוצאה ושליפה כמו בצרה קראת ואחלצך (לעיל פ"א)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אתהלך" - ומעתה אתהלך לפני ה' וגו' ר"ל בא"י ובין החיים לא כמו לשעבר שהייתי מגורש מא"י מפני שאול וקרוב הייתי לשכון בין המתים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האמנתי" - אמנה גדולה היתה בלבי כי הייתי מדבר כאשר הייתי מעונה מאוד בתכלית הסכנה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אני אמרתי" - חוזר ומפרש מתי היה ומה דבר ואמר אני אמרתי בעת הייתי נחפז לברוח מפני שאול כמ"ש ויהי דוד נחפז ללכת וגו' (שמואל א כג) ואם כי אז הייתי קרוב למות עכ"ז אמרתי אז כל אדם האומר שלא תהיה לי המלוכה הוא מכזב ומשקר וזו היא האמונה הגדולה

מצודת ציון

"בחפזי" - מלשון חפזון

"כוזב" - משקר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה אשיב" - מה מנחה אשיב לה' בעבור כל תגמוליו אשר גמל עלי

מצודת ציון

"תגמולוהי" - תגמוליו על דרך לשון ארמי עלוהי כמו עליו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כוס" - אשא לבה"מ כוס מלא נסכים על הישועות אשר עשה לי ואקרא אז בשם ה'

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נדרי" - הנדרים שנדרתי בעת צרה אשלם עתה נגד כל עמו לפרסם הנס

מצודת ציון

"נא" - כמו עתה וחוזר הוא על מלת אשלם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יקר" - הן ראיתי כי יקר וקשה הדבר לפני המקום להביא המות על חסידיו בלא עתם ולזה הרבה לי נסים

מצודת ציון

"יקר" - עניינו קשה וכן ויקר פדיון נפשם (לעיל מ"ט)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן אמתך" - ר"ל מוכנע אני ביותר כבן אמה יליד בית ולזה התרת קשרי מוסרי

"אנה" - הנני מודה לה' על החסד שעשית לי על כי אני עבדך ר"ל החסד היה בעבור שאני מוכנע ולא בגמול המעשה

מצודת ציון

"אנה" - הוא כענין הודאה בין הודאה על החסד ובין הודאה ובקשה על חטא כמו אנא חטא העם הזה (שמות לב)

"פתחת" - ענין התרת הקשר

"למוסרי" - קשורי רצועי המאסר כמו מוסר מלכים פתח (איוב יב)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זבח תודה" - כי קרבן תודה באה על הנס

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחצרות" - אתם העומדים בחצרות בית ה' אשר הם בתוך ירושלים הללו את יה בשמעכם הנס הנעשה לי

מצודת ציון

"בתוככי" - היו"ד יתירה