מצודות על תהלים לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · לה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את יריבי" - עם המריבים עמדי תריב אתה בעבורי

מצודת ציון

"לחם" - מלשון מלחמה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החזק" - אחוז בידך מגן וגו' והוא דרך משל מלשון הנוהג באדם

מצודת ציון

"מגן וצנה" - שמות כלי מלחמה להגן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וסגור" - התיצב בדרך וסגור לקראתם לבל ירדפו אחרי

מצודת ציון

"והרק" - ענין חליצת הדבר מתערו כמו והריקותי אחריכם חרב (ויקרא כ"ו)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יבושו" - כאשר לא יוכלו לי

מצודת ציון

"יסוגו אחור" - יחזרו אחור וכן לא נסוג אחור (לקמן מד)

"חושבי" - מלשון מחשבה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהיו כמץ" - יהיו נעים ונדים ממקום למקום כמוץ הנד מפני הרוח

מצודת ציון

"כמוץ" - היא פסולת התבואה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהי דרכם חושך" - לבל יראו להשמר ויהיה דרכם חלק וימעדו רגלם בעת ינוסו כשירדפם המלאך והוא משל לומר שיהיו נלכדים בצרות ולא יוכלו להנצל

מצודת ציון

"וחלקלקות" - מלשון חלק

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנפשי" - כמו לגופי וכן ברזל באה נפשו (לקמן קה)

"חנם" - על לא חמס בכפי

מצודת ציון

"שחת" - בור

"רשתם" - כמו ורשתם והוא פח יקוש

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשואה" - בעבור החושך הבא עליו לא יראה ויפול בה

"אשר טמן" - כי כן הדרך להטמין ולכסות הרשת לבל תהא נראה להשמר ממנה

"תלכדו" - את הפורש אותה

"תבואהו" - תבוא עליו חשך שלא ידע להזהר

מצודת ציון

"שואה" - חושך כמו אמש שואה (איוב לשון)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בה'" - בעזרת ה'

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מחזק ממנו" - מן האויב החזק ממנו

"מגוזלו" - ממי שרוצה לגזלו

"מי כמוך" - מי מושיע כמוך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יקומון" - עדי רשע קמים להעיד בי ושואלים ומבקשים ממני להחזיר דבר אשר לא ידעתי מעולם ולא בא לידי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחת" - במקום הטובה שעשיתי להם

"שכול לנפשי" - חפצים להביא עלי עת המיתה

מצודת ציון

"שכול" - ענין מיתה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותפלתי" - ר"ל פן יאמרו שכל זה היה למען יכבד עוד החולי עליהם לזה אמר ותפלתי מה שהתפללתי עליהם תשוב אל חיקי ותקוים בי

"בחלותם" - כשהיו חולים היה לבושי שק והייתי מענה נפשי בצום בעבורם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כרע" - התהלכתי כפוף ומעונה כאלו יהיה רעי ואחי

"כאבל אם" - כאם המתאבלת על בנה כן הלכתי בקדרות שחוח

מצודת ציון

"קודר" - ענין חושך כמו שמש וירח קדרו (יואל ב')

"שחותי" - ענין שחיה וכפיפה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קרעו" - והמה פותחים פיהם בשחוק ואינם יכולים להתאפק ולשתוק מן השחוק

"ולא ידעתי" - על מה נאספו הלא לא הרעותי את אחד מהם

"נכים" - אף המוכים ברגליהם נאספו עלי ור"ל כולם נאספו איש לא נעדר

"ובצלעי" - ר"ל בחליי כי אז ילאה האדם לעמוד על רגליו ביושר כ"א כחגר ופסח

מצודת ציון

"ובצלעי" - ענין חגר ופסח כמו והוא צולע (בראשית ל"ב)

"נכים" - מוכה ברגל כמו נכה רגלים (שמואל ב ה')

"קרעו" - כן יקרא פתיחת הפה לשחוק וכאשר כן יקרא פתיחת חלונות כמ"ש וקרע לו חלוני (ירמיהו כב)

"ולא דמו" - ולא שתקו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחנפי" - המה יתחברו עם החנפים הלועגים ומתלוצצים בבני אדם ובעבור מתן החררה שמקבלים ממי שרוצה בזה וכל אחד מהם חרק עלי שניו דרך כעס וקצף

מצודת ציון

"מעוג" - חררה ועוגה כמו אם יש לי מעוג (מלכים א יז)

"חרוק" - ענין שחיקת וטחינת השינים אלו באלו בהתקצף כמו ויחרקו שן (איכה ב)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השיבה" - הצל נפשי מחשכת הצרות אשר יבואו עלי

"כמה תראה" - עד מתי תראה בעניי ולא תושיע

מצודת ציון

"כמה" - ענין זמן רב

"משואיהם" - ענין חושך

"מכפירים" - חזקים מכפירים

"יחידתי" - נשמתי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אודך" - ואז אודך בקהל רב

מצודת ציון

"עצום" - ענין רבוי וכן עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יקרצו עין" - מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל יקרצו עין בדרך לעג

"אויבי שקר" - אויבים לי בחנם

מצודת ציון

"לי" - עלי

"יקרצו" - ענין נדנוד העין ללעג וכן קורץ בעיניו (משלי כ')

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל רגעי ארץ" - על הנסתרים מפניהם בבקעי ארץ יחשבו מרמה

"כי לא שלום ידברו" - כל דבריהם בריב ומצה

מצודת ציון

"רגעי" - ענין בקוע כמו עורי רגע (איוב ז')

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראתה עינינו" - מה שחפצנו לראות

"וירחיבו" - בשחוק רב

מצודת ציון

"האח" - ענין לשון שמחה הוא וכן אמרה צור על ירושלים האח (יחזקאל כ"ו)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראיתה" - הלא ראיתה שמחתם עלי אל תשתוק להם מלקחת מהם נקמתי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למשפטי" - לעשות משפטי ולריב ריבי

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כצדקתך" - כפי מדת צדקך ולא כמעשי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בלענוהו" - בלענו את דוד

"האח נפשנו" - שמחה נפשנו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המגדילים עלי" - המתגאים ומחזיקים עצמם לגדולים למולי

"יחדו" - כולם יחדו וכל אחד יראה בבושת חבירו

"שמחי רעתי" - השמחים בבוא עלי הרעה

מצודת ציון

"המגדילים" - מלשון גדול

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמרו תמיד" - בכל עת יאמרו יגדל כבוד ה' החפץ בשלום עבדו

"חפצי צדקי" - החפצים שאמצא צדקה מה'

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל היום" - אספר תהלתך

"צדקך" - הצדקה שעשית לי

מצודת ציון

"תהגה" - תדבר