מצודות על תהלים לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · לה · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את יריבי" - עם המריבים עמדי תריב אתה בעבורי 

מצודת ציון

"לחם" - מלשון מלחמה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החזק" - אחוז בידך מגן וגו' והוא דרך משל מלשון הנוהג באדם 

מצודת ציון

"מגן וצנה" - שמות כלי מלחמה להגן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וסגור" - התיצב בדרך וסגור לקראתם לבל ירדפו אחרי 

מצודת ציון

"והרק" - ענין חליצת הדבר מתערו כמו והריקותי אחריכם חרב (ויקרא כ"ו)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבושו" - כאשר לא יוכלו לי 

מצודת ציון

"יסוגו אחור" - יחזרו אחור וכן לא נסוג אחור (לקמן מד)

"חושבי" - מלשון מחשבה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיו כמץ" - יהיו נעים ונדים ממקום למקום כמוץ הנד מפני הרוח 

מצודת ציון

"כמוץ" - היא פסולת התבואה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהי דרכם חושך" - לבל יראו להשמר ויהיה דרכם חלק וימעדו רגלם בעת ינוסו כשירדפם המלאך והוא משל לומר שיהיו נלכדים בצרות ולא יוכלו להנצל 

מצודת ציון

"וחלקלקות" - מלשון חלק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנפשי" - כמו לגופי וכן ברזל באה נפשו (לקמן קה)

"חנם" - על לא חמס בכפי 

מצודת ציון

"שחת" - בור

"רשתם" - כמו ורשתם והוא פח יקוש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשואה" - בעבור החושך הבא עליו לא יראה ויפול בה

"אשר טמן" - כי כן הדרך להטמין ולכסות הרשת לבל תהא נראה להשמר ממנה

"תלכדו" - את הפורש אותה

"תבואהו" - תבוא עליו חשך שלא ידע להזהר 

מצודת ציון

"שואה" - חושך כמו אמש שואה (איוב לשון)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בה'" - בעזרת ה'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחזק ממנו" - מן האויב החזק ממנו

"מגוזלו" - ממי שרוצה לגזלו

"מי כמוך" - מי מושיע כמוך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקומון" - עדי רשע קמים להעיד בי ושואלים ומבקשים ממני להחזיר דבר אשר לא ידעתי מעולם ולא בא לידי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחת" - במקום הטובה שעשיתי להם

"שכול לנפשי" - חפצים להביא עלי עת המיתה 

מצודת ציון

"שכול" - ענין מיתה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותפלתי" - ר"ל פן יאמרו שכל זה היה למען יכבד עוד החולי עליהם לזה אמר ותפלתי מה שהתפללתי עליהם תשוב אל חיקי ותקוים בי

"בחלותם" - כשהיו חולים היה לבושי שק והייתי מענה נפשי בצום בעבורם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כרע" - התהלכתי כפוף ומעונה כאלו יהיה רעי ואחי

"כאבל אם" - כאם המתאבלת על בנה כן הלכתי בקדרות שחוח 

מצודת ציון

"קודר" - ענין חושך כמו שמש וירח קדרו (יואל ב')

"שחותי" - ענין שחיה וכפיפה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קרעו" - והמה פותחים פיהם בשחוק ואינם יכולים להתאפק ולשתוק מן השחוק

"ולא ידעתי" - על מה נאספו הלא לא הרעותי את אחד מהם

"נכים" - אף המוכים ברגליהם נאספו עלי ור"ל כולם נאספו איש לא נעדר

"ובצלעי" - ר"ל בחליי כי אז ילאה האדם לעמוד על רגליו ביושר כ"א כחגר ופסח 

מצודת ציון

"ובצלעי" - ענין חגר ופסח כמו והוא צולע (בראשית ל"ב)

"נכים" - מוכה ברגל כמו נכה רגלים (שמואל ב ה')

"קרעו" - כן יקרא פתיחת הפה לשחוק וכאשר כן יקרא פתיחת חלונות כמ"ש וקרע לו חלוני (ירמיהו כב)

"ולא דמו" - ולא שתקו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחנפי" - המה יתחברו עם החנפים הלועגים ומתלוצצים בבני אדם ובעבור מתן החררה שמקבלים ממי שרוצה בזה וכל אחד מהם חרק עלי שניו דרך כעס וקצף 

מצודת ציון

"מעוג" - חררה ועוגה כמו אם יש לי מעוג (מלכים א יז)

"חרוק" - ענין שחיקת וטחינת השינים אלו באלו בהתקצף כמו ויחרקו שן (איכה ב)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השיבה" - הצל נפשי מחשכת הצרות אשר יבואו עלי

"כמה תראה" - עד מתי תראה בעניי ולא תושיע 

מצודת ציון

"כמה" - ענין זמן רב

"משואיהם" - ענין חושך

"מכפירים" - חזקים מכפירים

"יחידתי" - נשמתי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אודך" - ואז אודך בקהל רב 

מצודת ציון

"עצום" - ענין רבוי וכן עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקרצו עין" - מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל יקרצו עין בדרך לעג

"אויבי שקר" - אויבים לי בחנם 

מצודת ציון

"לי" - עלי

"יקרצו" - ענין נדנוד העין ללעג וכן קורץ בעיניו (משלי כ')

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל רגעי ארץ" - על הנסתרים מפניהם בבקעי ארץ יחשבו מרמה

"כי לא שלום ידברו" - כל דבריהם בריב ומצה 

מצודת ציון

"רגעי" - ענין בקוע כמו עורי רגע (איוב ז')

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראתה עינינו" - מה שחפצנו לראות

"וירחיבו" - בשחוק רב 

מצודת ציון

"האח" - ענין לשון שמחה הוא וכן אמרה צור על ירושלים האח (יחזקאל כ"ו)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראיתה" - הלא ראיתה שמחתם עלי אל תשתוק להם מלקחת מהם נקמתי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למשפטי" - לעשות משפטי ולריב ריבי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כצדקתך" - כפי מדת צדקך ולא כמעשי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלענוהו" - בלענו את דוד

"האח נפשנו" - שמחה נפשנו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המגדילים עלי" - המתגאים ומחזיקים עצמם לגדולים למולי

"יחדו" - כולם יחדו וכל אחד יראה בבושת חבירו

"שמחי רעתי" - השמחים בבוא עלי הרעה 

מצודת ציון

"המגדילים" - מלשון גדול

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו תמיד" - בכל עת יאמרו יגדל כבוד ה' החפץ בשלום עבדו

"חפצי צדקי" - החפצים שאמצא צדקה מה'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל היום" - אספר תהלתך

"צדקך" - הצדקה שעשית לי 

מצודת ציון

"תהגה" - תדבר