מצודות על תהלים לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגרשהו" - ועי"ז צוה אבימלך לגרשו והלך לדרכו וניצל מידו

"בשנותו" - בעת ששינה את דברו לדבר מבלי חכמה

"לפני אבימלך" - לפי שהיה ירא ממנו לבל יכנו נפש כמ"ש (בשמואל א כא) ולזה דבר הוללות וסכלות לחשוב שאין הוא דוד 

מצודת ציון

"טעמו" - ענין דבור החכמה כמו וטעם זקנים יקח (איוב יב)

"אבימלך" - זה אכיש ונקרא אבימלך כי הוא שם כולל לכל מלכי פלשתים כמו ששם פרעה כולל לכל מלכי מצרים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בה'" - בתשועת ה' תתהלל נפשי וכאשר ישמעו ענוים ישועתי ישמחו גם המה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדו" - אני ואתם

"גדלו" - ספרו גדולתו עמי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מגורותי" - פחדי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יחפרו" - כי השואל מה ואין נותנים לו יחפר ויכלם

"הביטו אליו" - לבטוח בו

"ונהרו" - ויבוא עליכם הארה ותשועה 

מצודת ציון

"ונהרו" - ענין הארה כמו ואל תופע עליו נהרה (שם ג')

"יחפרו" - ענין כלימה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה עני קרא" - כשזה הקורא הוא עני ומוכנע אז ה' שומע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחלצם" - יוציאם בשליחותו של מקום

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"טעמו" - כן יקרא ידיעת השכל ובחינתו כמו טעמה כי טוב סחרה (משלי ל"א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יראו" - פחדו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כפירים" - ר"ל גדולים ועשירים 

מצודת ציון

"רשו" - מלשון רש ועני

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החפץ חיים" - חיי עוה"ב

"אוהב ימים" - ר"ל אוהב ימי העולם להרבות במעשים טובים לראות בטוב האמיתי בעוה"ב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורדפהו" - ר"ל מאד תהיה מחזר אחר השלום

"בקש שלום" - בקשתך יהיה לעשות שלום בין איש לאחיו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פני" - ענין כעס הוא וכן אתן את פני (ויקרא כ)וזהו לפי שבהפנים נראה הכעס

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צעקו" - אבל כאשר יצעקו בתפלה וישובו לה' אז ישמע להם ויצילם מצרותם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנשברי לב" - המכניע עצמו ושב ממעשיו 

מצודת ציון

"דכאי" - ענין כתות ונשבר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רבות רעות" - אף אם יבוא על הצדיק רעות רבות אין תוחלתו נאבדה כי מכולם יצילנו ה'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מהנה" - מהן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תמותת וגו'" - הרעה שהרשע עושה היא תמית אותו ר"ל העון עצמו מקטרג עליו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פודה" - בגמול שכר המעש"ט פודהו מן הצרה 

מצודת ציון

"יאשמו" - מלשון שממה וכן עדרי הצאן נאשמו (יואל א')