מצודות על תהלים לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאה ויפה 

מצודת דוד

"נאוה תהלה" - להם נאה להלל לה' כי המה ישכילו מה מכבוד גדלו

"בה'" - במהללי ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנבל עשור" - כמו ועשור והוא כלי זמר בעלת עשר נימין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היטיבו" - שירו בנגון טוב ויפה בקול תרועה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ישר" - ומהראוי א"כ לספר הלולו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלאה הארץ" - עושה חסד עם כל הבריות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צבאם" - הם המלאכים והגלגלים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כונס" - מאסף

"כנד" - כדבר הצבור כמו קמו נד אחד (יהושע ג')

"תהומות" - כן יקרא רבוי המים 

מצודת דוד

"נותן" - כלא את התהומות באוצרות לבל יצאו לשטוף הארץ

"כונס" - אוסף מי ים אוקינוס להיות כמו נד וצבור גבוה מן הארץ ולא ירדו למטה כדרך המים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגורו" - יפחדו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי" - כאשר אמר כן היה

"ויעמוד" - כן יעמוד עד עולם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפיר הניא" - מענין בטול ומניעה כמו יניא אותה והפר (במדבר לשון)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעולם תעמוד" - ואין מי לבטל עצתו

"לדור ודור" - תתקיים בכל ימי הדורות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי הגוי" - אשרי להגוי

"העם" - מלת אשרי משמשת בשנים כאלו אמר אשרי העם שה' בחר לנחלה לו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משמים" - עם שהוא בשמים מביט לראות בארץ מעשה בני אדם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ממכון" - מלשון הכנה

"השגיח" - מלשון השגחה בהתבוננות רב 

מצודת דוד

"ממכון" - מהשמים המכון לשבתו וכפל הדבר במלות שונות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היוצר" - לפי שהוא הוא היוצר לבם יחד זה כזה איש לא נעדר אף הוא המבין אל כל מעשיהם לזאת ישגיח על הכל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חיל" - צבאות עם 

מצודת דוד

"אין המלך" - מביא ראיה שהכל בהשגחה ואמר הלא ראינו שאין המלך נושע במלחמה עם רוב החיל אשר עמו ואם היה הכל לפי הטבע ראוי היה להיות נושע בהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חילו" - ענינו כח ואמצות 

מצודת דוד

"וברוב חילו" - עם רוב כחו לא ימלט נפשו

"שקר הסוס" - מרוצת הסוס הוא שקר להביא תשועה לבעליו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עין ה'" - השגחת ה' היא על יראיו אשר יקוו לחסדו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברעב" - בהיות רעב בעולם

"להציל" - ואף אם הטבע ינגד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חכתה" - קותה 

מצודת דוד

"נפשנו" - ולזה תחכה נפשנו אל ה' כי הוא מעולם עוזר לנו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בו" - בישועתו ישמח לבנו כי בו בטחנו ודרכו להושיע להבוטחים בו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר" - כפי התקוה כן יהי החסד