מצודות על עזרא י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על עזרא · י

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכהתפלל" - וכאשר התפלל עזרא וגו'

"כי בכו" - בעבור תפלת עזרא בכו העם אשר נמצאו עמו ולקול בכיתם נקבצו קהל רב

מצודת ציון

"וכהתודותו" - מלשון וידוי

"ומתנפל" - נופל ומשתטח בארץ

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונשב" - הושבנו בבתינו לקחת אותן לנשים

"יש מקוה" - יש תקוה לבטל העון הזאת

מצודת ציון

"מקוה" - מלשון תקוה ותוחלת

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל נשים" - מבנות העובדי כוכבים

"והנולד" - הבנים הנולדים מהן

"בעצת ה'" - בעבור עצת ה' כמ"ש ולא תתחתן וגו' כי יסיר וגו' (דברים ז)

"והחרדים במצות" - והתעוררות החרדים במצות אלהינו

"וכתורה יעשה" - וכאשר נעשה כן אז יעשה כדבר התורה

מצודת ציון

"והחרדים" - הממהרים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קום" - היה זריז בדבר כי היא מוטלת עליך כי אתה הראש לכולנו

"ואנחנו" - נהיה עמך בעזרתך

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז וכן קום עבור (יהושע א)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל ישראל" - שרי כל ישראל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לשכת" - ענין חדר מה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעבירו" - הכריזו לומר לכל בני הגולה וגו'

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשלשת הימים" - לסוף ג' הימים מעת הכרוז

"בעצת וגו'" - אשר הגבילו זה הזמן

"והוא יבדל" - לא יצרפו אותו לקהל הגולה בדבר מהדברים

מצודת ציון

"יחרם" - ענין חורבן ואבדון

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברחוב" - רחובות היו בהר הבית וכן בבית הראשון כמ"ש לרחוב המזרח (דברי הימים ב כט)

"מרעידים" - היו רועדים על דבר מכשול העון ומחמת רוב הגשמים היורד עליהם

מצודת ציון

"מרעידים" - מלשון רעדה ורתת

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותושיבו" - הושבתם בבתיכם לנשים

"על אשמת ישראל" - אשר יש בידם מאז

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תנו תודה" - היו מודים אשר עשיתם הרע ותתחרטו עליו ועשו מעתה רצונו

"מעמי הארץ" - לבלי תת מבנותיכם לעובדי כוכבים

מצודת ציון

"תודה" - הודאה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כן" - אמת וישר הדבר ועלינו לעשות כדבריך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"העם" - נושאי עובדות כוכבים המה רבים ואין כאן בתים להכיל את כולם והעת היא עת גשמים וגו'

"והמלאכה" - מלאכת הפרשת הנשים העובדות כוכבים

"כי הרבינו" - רצה לומר רבים הם אשר פשעו בדבר הזה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שרינו לכל הקהל" - השרים שעל כל הקהל יעמדו פה בירושלים עד יושלם הדבר

"ההושיב" - אשר הושיב בביתו נשים עובדות כוכבים

"לעתים מזומנים" - לפי העת אשר יכינו להם השרים

"ועמהם" - עם האנשים אשר הושיבו נשים עובדות כוכבים יבואו זקני העיר ושופטיה לדעת אם כולם באו

"עד להשיב" - רצה לומר יתמידו השרים לשבת בירושלים עד אשר יעשו להשיב חרון אף ה' וחוזר ומפרש עד יכלו הדבר הזה כי אז ישוב החרון מישראל

מצודת ציון

"מזומנים" - ענין הכנה וקביעות כמו בעתים מזומנות (נחמיה יג)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עמדו על זאת" - התחזקו ביותר על הדבר ההיא להבדיל הנשים העובדות כוכבים

"עזרום" - היו להם לעזר בהדבר ההיא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעשו כן" - להוציא הנשים העובדות כוכבים

"ויבדלו" - הבדילו הנשים העובדות כוכבים והמבדילים היו עזרא הכהן ואנשים ראשי האבות של בית אבותם ר"ל ראשי המשפחות

"וכולם בשמות" - ראשי האבות ההם היו ידועים וניכרים בשמותם לרוב חשיבותם

"לדריוש" - כמו לדרוש והיוד נוספת

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכלו" - השלימו דבר ההבדל בכל האנשים אשר הושיבו נשים עובדות כוכבים מעת שישבו עד יום אחד וגו'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעשיה וגו'" - הם הושיבו נשים עובדות כוכבים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתנו ידם" - תקעו כף להוציא נשיהם ולהביא קרבן אשם איל מן הצאן בעבור האשמה והיתה הוראת שעה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומן הלוים" - היו נושאים נשים עובדות כוכבים

"יוזבד וגו' הוא קליטא" - בשתי השמות היה נקרא קליה וקליטא

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פחת מואב" - מושל במואב

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויש מהם נשים" - מקצת מהם נשאו נשים עובדות כוכבים

"וישימו בנים" - רצה לומר ילדו עמהן בנים