מצודות על מלכים א טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים א · טו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובשנת שמונה עשרה" - כי ירבעם ורחבעם מלכו כאחד ומת רחבעם בי"ז למלכו ובשנה הבאה מלך אבים שהיא בי"ח לירבעם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלש וגו'" - ומקוטעות היו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולהעמיד וגו'" - רצה לומר בכדי שיתקיים הבית אשר בירושלים כאשר ימלוך בה מזרע הבונה אותה

"לו ניר" - לדוד נתן ניר בירושלים ולתוספות ביאור אמר להקים את בנו אחריו

"כי למען דוד" - רצה לומר כל כך הרשיעו עד שלא היה ראוי למלוך רק למען דוד וגו'

מצודת ציון

"ניר" - כמו נר ורוצה לומר מלכות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר עשה" - רצה לומר בעבור אשר עשה דוד את הישר וגו'

"רק בדבר אוריה" - כי בבת שבע לא חטא כי כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלחמה היתה" - רצה לומר המלחמה שהיתה בין רחבעם לירבעם היתה כל ימי חייו של אבים רצה לומר מעת היותו לאיש כי הוא היה היוצא והבא במלחמה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בין אבים" - אף בימי מלכותו לא חדל מלהלחם עם ירבעם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובשנת עשרים" - כי אבים מלך בי"ח לירבעם ומלך ג' שנים מקוטעות והם שנת י"ח לירבעם וי"ט וכ' ובשנה ההיא מלך אסא ונחשבת השנה ההיא לאבים ולאסא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושם אמו" - אם אביו היתה ולפי שהיתה מגדלתו אמר אמו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויעבר" - הסיר

"הקדשים" - הניאוף

"הגלולים" - העבודת גלולים המאוסים כגלל וצואה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויטרף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך עפרה לנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסורה בהנאה

"אשר עשתה" - בעבור אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות דבר נוסף אל האשרה וכמו שעבודת גלולים נקראים עצבים על שם שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהוו כא ד) ובעבור זה יקראו אימים כמו שנאמר (ירמיהוו נ לח) ובאימים יתהללו

"וגם את מעכה" - מוסב על ויסר האמור במקרא שלפניו לומר וגם את מעכה הסיר וחוזר ומפרש שהסרתה היתה מהיות עוד גבירה ומושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והבמות" - אשר היו עשויות לשמים ולפי שכאשר נבנה הבית נאסרו הבמות בכל מקום לזה יחשב לחטא

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וקדשי וגו'" - רצה לומר גם קדשיו הביא בית ה' ובדברי הימים (ב טו יח) נאמר וקדשיו

"קדשי אביו" - אולי אחר שהקדיש חזר ולקחם מן ההקדש והביאם אסא לבית ה'

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובין בעשא" - אשר מלך אחר נדב בן ירבעם כאשר יאמר למטה

"כל ימיהם" - מן העת שהתחילו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את הרמה" - מגדל גבוה בנה מול שערי ירושלים להשליך ממנו אבנים ליוצא ולבא

מצודת ציון

"הרמה" - בנין רם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנותרים" - מה שלא לקח שישק ועם שנאמר למעלה (יד כו) שאת הכל לקח הנה לא לקח אלא מה שמצא ונשאר עוד מה שלא מצא

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעלה מעלי" - רצה לומר הלחם עמו שיעלה מעלי

מצודת ציון

"הפרה" - ענין בטול

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל" - עם כל ארץ וגו'

"כל כנרות" - כל המקומות אשר במחוז כנרות

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בתרצה" - שהיתה עיר המלוכה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אין נקי" - לבל יהיה מי מכולם נקי ונפטר מלבוא

"השמיע" - הכריז להשמיע

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רק" - רצה לומר בכל דבר היה מוצלח רק לעת זקנתו וגו'

מצודת ציון

"את רגליו" - מרגליו כמו (בראשית מד ד)יצאו את העיר ומשפטו מהעיר

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שנתים" - ומקוטעות היו

"בשנת שתים לאסא" - כי אסא מלך בשנת כ' לירבעם וירבעם מת בשנת כ"ב ומיד מלך נדב אם כן הוא בשנת שתים לאסא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונדב" - ואז היה נדב וכל ישראל וגו'

מצודת ציון

"ויקשור" - ענין מרד הנעשה על ידי בני אדם קשורים באגודה אחת

"צרים" - מלשון מצור רוצה לומר חנו לצור ולסבב

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשנת שלש לאסא" - כי נדב מלך בשנת שתים לאסא ושנתים מלך והם מקצת הב' מאסא והג' והם ב' שנים מקוטעות

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכעסו" - רצה לומר שהיה יודע רבונו ומתכוין להכעיסו ולמרוד בו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלחמה היתה" - עם שכבר נאמר למעלה בא עתה לומר אף שאסא היה צדיק גמור ובעשא הלא הטיב לעשות להשמיד בית ירבעם עם כל זאת לא נמנע אסא מלהלחם עמו על כי גם הוא עשה הרע כאשר יאמר למטה ולא נחשב לו אם כן לזכות מה שהשמיד בית ירבעם

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עשרים וגו'" - ומקוטעות היו

"בשנת שלש לאסא" - השנה ההיא נחשבת גם לנדב גם לבעשא כי בשנה ההיא הרגו לנדב ומלך מיד