מצודות על ישעיהו יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ישעיהו · יז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעי מפלה" - ימלא תלים מן מפולת הבתים

"מוסר מעיר" - יהיה סר מהיות עיר 

מצודת ציון

"מעי" - תל ודגור כמו לעי השדה (מיכה א)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעדרים" - והרי הם נתונות לעדרי צאן והמה רובצים שם ואין מי מחרידם כי שממה המה ואין מי בא שמה

"עזובות" - הלא הערים הסמוכות לערוער כבר עזובות המה כי גלו מהם הראובני והגדי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושאר ארם" - הפליטה הנשארת מארם יהיו ככבוד בני ישראל כי גם כבודם ידל

"ונשבת" - וכן יושבת כל ערי מבצר מאפרים וכן יושבת הממלכה מדמשק ולפי שרצין מלך ארם ופקח מלך ישראל התחברו להלחם על ירושלים לכן אמר שהמה שניהם יפלו ביד סנחריב וירושלים תנצל 

מצודת ציון

"ונשבת" - ענין בטול

"ככבוד" - העושר נקרא כבוד כמו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה (בראשית ל"א)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשמן" - שמנונית בשרו יהיה רזה וכחוש ר"ל לא ישאירו בידו מאומה

"ידל כבוד יעקב" - יהיה דל ורש כי יוקח עשרו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה כמלקט" - רצה לומר אף הבורחים לא ימלטו מידו כי ילקטם אחד אחד כהמלקט שבלים בעמק רפאים והוא הגיא הסמוך לירושלים כמ"ש ביהושוע והמקום היה רזה וכחוש ומעט תבואה צמח שם אחת הנה ואחת הנה ונלקטים אחת אחת

"והיה כאסוף קציר" - הדבר יהיה דומה כמו הקוצר אשר בידו האחת אוסף שבלי הקמה ובזרועו השנית יקצרם כן האויב יקבצם ויכלם מן העולם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארבעה חמשה" - וישארו ארבעה או חמשה גרגרים בענפים של אותה הזית שהיתה בעלת פרי ר"ל כמו כן מעט ישארו שלא יכבשם סנחריב

"כנוקף זית" - ככורת זתים מן האילן אשר ישארו שנים או שלשה זתים יחידים בראש הנוף העליון לפי שקשה לכרתם שמה

"ונשאר בו עוללות" - זה חזקיהו וסיעתו שהיו תוך ירושלים והמה המעט כעוללות הכרם 

מצודת ציון

"עוללות" - הם הענבים הקטנים הנשארים באילן ואין מי חושש עליהם והוא מלשון עולל ויונק

"כנוקף" - ענין כריתה כמו ונקף סבכי היער (לעיל י)

"גרגרים" - כן יקראו פירות דקים יחידים

"אמיר" - הוא נוף העליון וכן כעזובת החורש והאמיר האמור למטה

"בסעיפיה" - בענפיה כמו בסעפותיו קננו (יחזקאל לא)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועיניו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ישעה האדם" - יפנה האדם אל ה' שעשה אותו ובו יבטח 

מצודת ציון

"ישעה" - יפנה כמו וישע ה' אל הבל ואל מנחתו (בראשית ד)

"על" - כמו אל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשר וגו'" - לא יסתכל עוד אל העכו"ם אשר עשו אצבעותיו וגם האשרים והחמנים לא יראה עוד

"אל המזבחות מעשה ידיו" - אל המזבחות הנעשים לעכו"ם שהמה מעשה ידיו 

מצודת ציון

"והאשרים" - הוא אילן הנעבד

"והחמנים" - צלם מה עשוי לחמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיתה שממה" - ותהיה ארצם שממה מאין יושב

"אשר עזבו" - חוזר על מלת כעזובת לומר וכעזובה אשר עזבו הכנענים מפני בני ישראל כי רבים מהכנענים עזבו עריהם והלכו להם מפני בני ישראל בעלותם ממצרים

"כעזובת החורש והאמיר" - עזובות תהיינה מיושביהן כמו היער שהוא עזוב מבני אדם וכמו הנוף העליון מן האילן שלרוב גבהה עזובה היא מאנשים כי אין מי עולה שמה

"ערי מעוזו" - ערי המבצר שהיו לו למעוז וחוזק 

מצודת ציון

"מעוזו" - ענין חוזק

"החורש" - ענינו יער בעל סעיפים כמו וחורש מצל (יחזקאל ל"א)

"והאמיר" - הוא הנוף העליון

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - על אשר מתחילה נטעת נטעי נעמנים וערבים ועתה תזרע ארצך זמורת זר שאינו ממין הגפנים ר"ל הפכת עבודת האל לעבודת האליל

"וצור מעוזך וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי שכחת" - בעון אשר שכחת וגו' 

מצודת ציון

"וצור" - ענין חוזק

"נעמנים" - מלשון נעים ויופי

"וזמורת" - כן נקרא ענף הגפן וכן ויכרתו משם זמורה (במדבר י"ג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נד קציר" - אבל עתה בהשחיתך דרכך הנה תנוד הענף ממך ביום בוא עליך נחלה ומכאוב אנוש ור"ל ביום בוא האויב יכלה הכל מבלי שארית

"ביום נטעך" - לכן היית מצלחת בתחילה כי ביום שנטעו אותך נתגדלת למעלה ובבקר שאחריו תוציא פרחי הזרע ר"ל במהירות רב בא לך הגדולה 

מצודת ציון

"תשגשגי" - ענין גדול למעלה למעלה כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צ"ב) ונכפלו הפ"א ועין הפעל ויורה על הפלגה וכן לחפר (פרות לעיל ב') שפירוש חפירות עמוקות ביותר

"נד" - מלשון נדידה

"קציר" - ענינו ענף כמו תשלח קציריה (תהלים פ)

"נחלה" - מלשון חולי

"אנוש" - כאוב ביותר וכן אנוש חצי בלי פשע (איוב ל"ד)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשאון וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כהמות" - כהמיית הימים יהמו

"המון עמים רבים" - הם אוכלוסי סנחריב

"הוי" - הנביא מתאונן על רב הבלבול שיעשה סנחריב 

מצודת ציון

"המון ושאון" - פתרון אחד להם

"כבירים" - חזקים או מרובים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכגלגל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ורדף" - יהיה נרדף כמוץ אשר בהרים הנרדף מפני רוח כי לפי שהמוץ הוא דבר קל והרוח שולט הרבה בהרים נרדף הוא ביותר

"וגער בו" - אבל סוף הדבר אשר המקום יגער בו וינוס מפני הקול הבא ממרחק מן השמים ר"ל הנשארים ינוסו מפני הכאת המלאך שהכה במחנה

"לאומים וגו'" - כפל עוד לחזוק הענין 

מצודת ציון

"כמוץ" - הוא פסולת התבואה כמו כמוץ אשר תדפנו רוח (תהלים א)

"וכגלגל" - הוא פרח הקוצים העשוי כגלגל

"סופה" - רוח סערה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגורל לבוזזינו" - כפל הדבר במ"ש

"זה חלק" - אמר הנביא זהו החלק הנחלק לאשור אשר שסה אותנו

"איננו" - אינו בעולם כמ"ש וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים (לקמן לז)

"לעת ערב" - כי המלאך הכה בהם בלילה במכה המבהיל 

מצודת ציון

"בלהה" - הוא הפוך מן בהלה וכן בלהות היית (יחזקאל כ"ז)

"שוסינו" - ענין בזה ושלל

"וגורל" - הוא כמו חלק ע"ש שדרך לחלוק ע"פ גורל