מצודות על ישעיהו יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אנפת" - כעסת כמו פן יאנף (תהלים ב

מצודת דוד

"כי אנפת בי" - והגליתני וכפר גלותי עלי ועתה נרצה עווני וישוב מעלי אפך ותנחמני בהבאת הטובה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עזי" - ענין חוזק והיו"ד יתירה

"וזמרת" - מלשון זמר ושבח

"ויהי לי" - כמו היה לי וכן ויעזב את עבדיו (שמות ט)ומשפטו עזב 

מצודת דוד

"כי עזי וגו'" - העוז והשבח של המקום הי' לי לישועה ר"ל התשועה היתה למען הראות חזקו ולמען אזמר בשבחו

"הנה אל ישועתי" - הואיל ועמי אל ישועתי אשכון בטח ולא אפחד עוד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושאבתם" - לקיחת המים נקראת שאיבה 

מצודת דוד

"ושאבתם מים בששון" - ר"ל כמו השואב מים מן המעין הנובע הנה שואב הוא בששון כי לא ידאג פן יכלה המים כן תשאבו בששון את הישועה ממעיני הישועה כי לא תופסק התשועה כי יד ה' לא תקצר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

"נשגב" - חזק 

מצודת דוד

"הודיעו" - לפרסם הנס

"הזכירו" - היו מזכירים זה את זה שבחי המקום כי נשגב שמו ומהראוי אם כן להזכיר שבחיו

"ואמרתם" - תאמרו זה לזה דרך זרוז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מודעת זאת" - הגאוה ההיא נודעת ומפורסמת בכל הארץ

"זמרו ה'" - זמרו אל ה' כי עשה דבר הראוי להתגאות בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צהלי" - ענין הרמת קול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י) 

מצודת דוד

"צהלי" - הרימי קולך ברנן כי קדוש ישראל גדול בקרבך ר"ל ע"י הנפלאות שעשה בקרבך נתגדל שמו והוא מקרא מסורס