מצודות על יחזקאל לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הר שעיר" - היא ארץ אדום היושבת בדרומה של א"י אולם הנבואה ההיא נאמרה על כל אדום בכללה ולפי שתולדותיהם מהר שעיר ומשם נפרדו לכן אמר על הר שעיר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אלחם עמך

"ונטיתי ידי" - להכות בך 

מצודת ציון

"ומשמה" - מלשון שממה וכפל הדבר לרוב השממון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ואתה" - ר"ל כל הארץ בכללה 

מצודת ציון

"חרבה" - מלשון חורבן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יען" - בעבור שהיה לך על ישראל שנאה שמורה מימות עולם והזלת דמי ישראל על ידי חרב בעת בוא עליהם אידם בחורבן הבית השני בעת בוא העון הממלא את הסאה ומשלים את הקץ 

מצודת ציון

"איבת" - ענין שנאה כמו ואיבה אשית (בראשית ג)

"ותגר" - ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים ארצה (שמואל ב יד)

"אידם" - ענין צער ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב לא)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדם אעשך" - אעשה ארצך מלאה דמי הרוגים

"ודם" - אנשי שופכי דם ירדפוך

"אם לא דם שנאת" - וכי לא שנאת שופכי דם ומאד נשמרת מהם והנה עתה שופכי דם ירדפוך וישיגוך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשממה ושממה" - כפל המלה יורה על מרבית השממון

"את הר שעיר" - ר"ל הארצות שתולדותיהם מהר שעיר ומשם נפרדו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את הריו" - כי ינוסו על ההרים ושם ישיגם האויב ויהרגם 

מצודת ציון

"גבעותיך" - מלשון גבעה והר

"וגיאותיך" - מלשון גיא ועמק

"אפיקיך" - הם המקומות שהמים מוגרים שם בחוזק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שממות עולם" - עד עולם תהיה שממה ועריך לא תשובנה לקדמתן

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' שם היה" - כאומר אבל לא כן יהיה כי ה' היה שם ר"ל מקום מקדש והיה שם ואיך אם כן יעזבנו בידך

"יען" - בעבור שאמרת את שני הגוים וגו' הם יהודה וישראל וארצותם הנה מעתה תהיינה לי ואנחנו נירש אותן עד עולם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשיתי" - אעשה לך כפי אפך וקנאתך אשר עשית להם מרוב השנאה שיש לך עליהם ר"ל אעשה עמך בערך שעשית עמו

"ונודעתי בם" - אהיה נודע וניכר בין בני ישראל למשגיח כאשר אשפטך מה שעשית לו 

מצודת ציון

"וכקנאתך" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעת" - אז תדע ששמעתי את כל דברי בזיונך שאמרת על הרי ישראל הנה שממו כי אנשיהם נתנו לנו לאכלה ולא נשאר שם מי מהם 

מצודת ציון

"נאצותיך" - ענין בזיון כמו כי נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותגדילו" - ואשר הגדלתם עלי בפיכם לדבר גדולות ודברי גאוה ואשר הרביתים עלי דבריכם בדברי חרוף הנה אני שמעתי את הכל ואין דבר נעלם ממני 

מצודת ציון

"והעתרתם" - ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטרת (לעיל ח)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשמוח" - בעת שתהיה שמחה בכל הארץ ואז אעשה אותך שממה וזהו בימות המשיח שיגולה מלכות שמים ותתרבה אז השמחה בעולם כמ"ש ה' מלך תגל הארץ וגו' (תהלים צו)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"וכל אדום כלה" - הבאים מהר שעיר ונפרצו על פני האדמה

"כשמחתך" - כערך השמחה שהיה לך על נחלת בית ישראל על אשר נעשית שממה בערך הזה אעשה שמחה על שממותך