לדלג לתוכן

מצודות על יהושע טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבול" - מיצר וסוף 

מצודת דוד

"מדבר צין נגבה" - רצה לומר מדבר צין היתה מיצר הדרומי של יהודה וחוזר ומפרש מקצה תימן ורצה לומר לא שהיתה מדבר צין כל אורך מיצר הדרומי אלא מקצה תימן היתה וממנה היה מתחיל מיצר הדרומי

"אל גבול אדום" - לנחול אצל גבול אדום שעמדה בדרומה של ארץ ישראל

"למשפחותם" - מה שחלקו למשפחותם כי יתכן שחלקו לכל משפחה ומשפחה חלק לבד ולא היו מעורבבים אלה באלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלשון" - ראש הים המשוך כלשון 

מצודת דוד

"מן הלשון" - של הים ההוא

"מקצה ים המלח" - אשר עמד במזרחו של ארץ ישראל ומשם התחיל מדבר צין

"גבול נגב" - מיצר הדרומי ממזרח כלפי המערב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנגב לקדש ברנע" - והיתה אם כן מנחלת בני יהודה

"ועבר צנה" - משם עבר הגבול לצין כי הה"א בסופה עומדת במקום למ"ד בתחלה (כל מקום שנאמר ועבר רצה לומר במקום ישר ושוה וכל מקום שנאמר ועלה רצה לומר שעלה במעלה הר וכל מקום שנאמר 'וירד' רצה לומר שירד במורד הר)

"ויצא" - הגבול ההוא יצא כלפי חוץ להתרחב יותר ובא אל המקום שהיתה מנגב למעלה עקרבים אם כן היתה מעלה עקרבים לפנים מן הגבול וליהודה תחשב (כל מקום שנאמר ויצא רצה לומר חוט המיצר יצא כלפי חוץ ונתרחב הנחלה ההיא וברוחב ההיא הלכה משם והלאה וכל מקום שנאמר ונסב או ותאר רצה לומר חוט המיצר סיבב רק המקום ההוא ואחרי זה חזר חוט המיצר לרוחב הראשון או כשכלה הפאה האחת ומסבב לפאה אחרת וכל מקום שנאמר תוצאות או רצה לומר שם כלה הגבול לגמרי או רצה לומר שם כלה ויצא רוחב הראשון כי משם והלאה נתקצר הנחלה וכאשר יראה בצורה)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה יהיה לכם" - רצה לומר זה הגבול יהיה לכל ישראל גבול הנגב מן המזרח למערב כאמור

"תוצאות הגבול" - סוף הגבול כלה אל הים הגדול נמצא החזיק גבול יהודה כל אורך ארץ ישראל מן המזרח למערב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפאת" - לצד ורוח 

מצודת דוד

"וגבול לפאת צפונה" - מן המזרח כלפי המערב

"מלשון הים" - הפונה צפונה והוא מקצה הירדן הפונה לדרום

"עד קצה הירדן" - קצהו הדרומי הנופל בים (אולם משם הלך הירדן בפאת הדרומי כלפי המערב ונפל בים הגדול כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בכורות נה א) ובזה ניחא מה שכתוב (בראשית יג יא) ויסע לוט מקדם כי פנה למערב לככר הירדן שכלפי המערב וניחא מה שכתוב (בראשית נ י) ויבאו כו' אשר בעבר הירדן ורצה לומר בעבר הירדן שכלפי המערב כי לא היה צורך להם ללכת בדרך עבר הירדן המזרחי)

"וגבול קדמה" - מדרום כלפי הצפון

"ים המלח" - כל אורך הים היה הגבול וברוחב כל נחלתו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוכח" - נגד 

מצודת דוד

"והיו תוצאותיו וגו'" - בצפון עין רוגל היה סוף הגבול בזה הרוחב ומשם והלאה נכנס חוט המיצר לפנים ונתקצר הנחלה

"ועבר הגבול" - ממעלה אדומים

"וצפונה פונה" - כשבא הגבול מול הגלגל היה חוט המיצר מרחיב ויוצא לצד צפון אל הגלגל אשר היא נוכח מעלה אדומים אשר המעלה ההיא עומדת בדרום הנחל והגבול הלך מהגלגל נכחו אל מעלה אדומים והנחל היה מן החוט המיצר ולחוץ שלא בגבול יהודה

"מעמק עכור" - כי מאבן בהן בן ראובן בא הגבול לעמק עכור עם שלא נזכר ומעצמו יובן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימה" - ההר היה במערבה של גי בן הנם ובקצה הצפוני של עמק רפאים נמצא העמק היה מגבול יהודה

"ועלה הגבול אל ראש ההר" - עודנו עולה עד מעין מי נפתוח והוא עין עיטם הנזכר בדברי רבותינו זכרונם לברכה (זבחים נד ב)

"היא ירושלים" - על היבוסי יאמר

"ועלה הגבול" - מעין רוגל נכנס הגבול לפנים לצד הדרום ועלה במעלה ההר לגי בן הנם אשר עמדה מצד ירושלים בדרומה (וירושלים עצמה היתה מנחלת בנימן אבל רצועה היתה יוצאת מנחלת יהודה ובאה בירושלים (זבחים נד ב)) ואמר לשון ועלה כי ירושלים היתה גבוהה מכל ארץ ישראל זולת עין עיטם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותאר" - ענין הקפה וסביב כמו (ישעיהו מד יג)ובמחוגה יתארהו 

מצודת דוד

"ויצא אל ערי הר עפרון" - רצה לומר בעבר הצפוני והיו משל יהודה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצפונה" - נמצא הר יערים היא כסלון לפנים מן הגבול ומשל יהודה היתה

"ימה" - כלפי המערב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תוצאות" - סוף הגבול כלה אל הים הגדול

"צפונה" - והיה עקרון לפנים מן הגבול

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סביב למשפחותם" - רצה לומר המסבב נחלת כל משפחותם

"וגבול" - רצה לומר איי הים יחשבו גם הם לגבול יהודה ונחלתו היו

"וגבול ים" - גבול המערבי מן הצפון אל הדרום

"הימה הגדול" - הים הגדול היה לגבול

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבי הענק" - רצה לומר ארבע היה אבי הענק רצה לומר הגדול שבענקים

"אל פי ה'" - רצה לומר לא מעצמו נתנו יהושוע לכלב כי אם על פי ה'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותצנח" - ענין נעיצה כמו (שופטים ד כא)ותצנח בארץ ורצונו לומר הפילה עצמה בכח וכאלו נעצה בארץ 

מצודת דוד

"מה לך" - מה נחסר לך אשר תרצי לשאול עליו

"ותצנח מעל החמור" - הפילה עצמה מעל החמור לנפול בארץ

"בבואה" - בבית בעלה

"ותסיתהו" - הסיתה את בעלה ופתתה אותו לתת לה רשות שתשאל היא שדה מאביה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברכה" - מתנה ומנחה כמו (בראשית לג יא)קח נא את ברכתי

"הנגב" - ענין יובש כמו (ישעיהוכא א) כסופות בנגב

"נתתני" - נתת לי

"גלות" - מעין כמו (שיר השירים ד יב)גל נעול ונקרא כן על שם סבובו וגלגלו

"את" - עם

"עליות" - מלשון עליון 

מצודת דוד

"את גלות" - נתן לה שדה עם מעין ממעל ועם מעין מתחת

"ונתתה לי" - לזה אשאל אשר תתן לי חלקת שדה ובה מעין מים

"כי ארץ הנגב נתתני" - חלקת השדה אשר נתת לי מאז היא ארץ נגובה מבלי מעיני מים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למשפחותם" - הנחלק לכל משפחה לבד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקצה" - העומדים מקצה נחלת יהודה אצל גבול אדום בדרומה של יהודה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחצור וגו'" - ארבע עיירות במקרא זה חצור א' חדתה ב' קריות ג' חצרון היא חצור ד' ולא זהו חצור האמור בתחלת המקרא ולא זהו האמור במקרא שלפני פניו (פסוק כג)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחצריהן" - ומלבד חצריהן

"עשרים ותשע" - ובפרטן תמצא ל"ח וזהו לפי שתשעה מהן לא נשארו לבני יהודה כי בני שמעון לקחום מחבל יהודה ונזכרות הנה בנחלת בני שמעון והם באר שבע ומולדה חצר שועל ועצם ואלתולד וחרמה וצקלג ועין ורמון

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והגדרה וגדרתים" - היא עיר אחת ונקראה בשתי השמות

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגו'" - גם אלו עמדו בשפלה אולם במחוז אחרת ולזה מנה אלו לעצמן ואלו לעצמן וכמו כן נאמר בכל מקום שמנה אלו לבד ואלו לבד

"צנן" -

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגדרות בית דגון" - הן שתי עיירות האחת גדרות והשנית בית דגון

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובנותיה" - הכפרים הסמוכים אליה

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על יד" - על מקום כמו (שמואל ב יח יח)יד אבשלום 

מצודת דוד

"מעקרון וימה וגו'" - מעקרון לצד המערב היה ליהודה כל הערים אשר אצל מקום אשדוד וגם חצרי הערים ההם

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגבול" - גם גבול הים הם האיים אשר בים אף הם לנחלת יהודה יחשבו

"עד נחל מצרים" - שהיה בדרומה של יהודה

"והים הגדול" - רצה לומר ועד הים הגדול שהיה במערבו

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזיף" - אין זה זיף האמור למעלה (פסוק כד)

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יכלו בני יהודה להורישם" - כי גם להם חלק מה בירושלים עם בני בנימין כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (זבחים נג ב) רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה וגו'

"היבוסי" - שם האומה