מ"ג משלי כו יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מ"ג משלי כו · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּכֶלֶב שָׁב עַל קֵאוֹ כְּסִיל שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּ֭כֶלֶב שָׁ֣ב עַל־קֵא֑וֹ
  כְּ֝סִ֗יל שׁוֹנֶ֥ה בְאִוַּלְתּֽוֹ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ככלב שב על קאו". הנה כמו הכלב ששב לאכל המאכל שהקיא אותו ולא ירגיש כי קרה לו ממנו היזק כן הענין בהכסיל שהוא שונה באולתו אחר התבאר לו שכבר קרה לו רע ממנה:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו", אחר שבאר מה שיענה להכסיל, בדברים קלים בדרך בזיון, באר מדוע לא יענהו בחכמה בדרך וכוח, שהוא מפני שהכסיל שונה באולתו, כמו הכלב ששב לבלוע את המאכל אשר הקיא, שהוא המאכל הרע שלא יכול לסבלו והקיא אותו ובכ"ז בלעהו שנית, כן הכסיל ישוב לשנות את האולת אשר הקיא, הגם שהוא בעצמו יודע שהוא דבר נמאס, כי כבר בארנו שהכסיל יודע שאין ממש באולת וספיקות שלו, כמ"ש ואולת כסילים מרמה, ואולת כסילים אולת, בכ"ז ישנה את האולת פעם שנית, ומה יועיל הוכוח:


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו" - כמו הכלב, שמקיא מאכלו שאכל ואחר-כך אוכל הקאתו, כן הכסיל עושה איוולת, וכאשר יוכיחוהו 'למה ככה עשית', וחוזר ממעשהו ועוזב איוולתו, ואחר-כך שב לאיוולתו ושונה לעשות.

ובגמרא (בבלי יומא פו:) אמרו, שזה שעבר עבירה ושב בתשובה, ואחר-כך שונה ועושה העבירה, הוא ככלב שב על קיאו.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ככלב" - כמו הכלב אשר דרכו לחזור ולאכול את המאכל אשר קאה מגופו, ולא יבין כי בעבור רוע המאכל קאה אותו ומה לו לאכלו שוב? כן הכסיל שונה לעשות שוב אולתו אשר נכשל על ידו, ולא יבין.

מצודת ציון

"קאו" - מלשון הקאה.

"שונה" - מלשון שנים.

תולדות אהרן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככלב שב על קיאו, כסיל שונה באיוולתו" -

עבירות שהתודה עליהן יום הכיפורים זה, לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר;
ואם שנה בהן, צריך להתודות יום הכיפורים אחר;
ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל שכן שהוא משובח, שנאמר (תהילים נא) כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד!
אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו... - כדרב הונא, דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה... נעשית לו כהיתר"
עבירות שנתודה עליהן ביום הכיפורים שעבר, אינו צריך להתוודות עליהן יום הכיפורים הבא;
אם עשה כן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו.
תני, ר' ליעזר אומר: הרי זה זריז ונשכר, מאי טעמיה דר' ליעזר? (תהילים נא) וחטאתי נגדי תמיד.
מה מקיים ר"א טעמא דרבנן, ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו? - בשונה באותה העבירה.
מה מקיימין רבנן טעמא דרבי ליעזר, וחטאתי נגדי תמיד? - שלא יהו בעיניו כאילו לא עשאן, אלא כשעשאן ונמחל לו"

<< · מ"ג משלי · כו · יא · >>