לדלג לתוכן

מ"ג ישעיהו נט ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי<< · מ"ג ישעיהו · נט · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ביצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ וְקוּרֵי עַכָּבִישׁ יֶאֱרֹגוּ הָאֹכֵל מִבֵּיצֵיהֶם יָמוּת וְהַזּוּרֶה תִּבָּקַע אֶפְעֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֵּיצֵ֤י צִפְעוֹנִי֙ בִּקֵּ֔עוּ וְקוּרֵ֥י עַכָּבִ֖ישׁ יֶאֱרֹ֑גוּ הָאֹכֵ֤ל מִבֵּֽיצֵיהֶם֙ יָמ֔וּת וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צפעוני" - מין נחש רע

"בקעו" - (אישקלורש"ט בלע"ז) כלומר מעשים מכוערים שאינם לטובתם עשו

"וקורי עכביש" - (אירניי"ש בלע"ז) וקורי (אירטרו"ש בלע"ז) קורי הם כלי האורג שהשתי מוסך בהן ומנחם חברו במחברת קורות על שם שהעכביש מיסך אריגותיו בקורות

"והזורה" - ת"י משחנן לשון חימום שקורין (קובי"ר בלע"ז) המחממן יוצא מהן כשהוא מבקע הקליפה ועיקר לשון והזורה לשון עיצור הוא להוציא הבלוע בתוכו כמו ויזר את הגזה (שופטים ו) ועיצורו של זה הוא חימומו

"אפעה" - מין נחש שהוא רע כך לא ישתלמו במעשיהם אלא רעה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צפעוני" - שם מין נחש רע

"וקורי עכביש" - אריגת השממית קורא בלשון קורי על שמיסך אריגותיו בקורות הבית

"והזורה" - ענין מעוך להוציא הבלוע וכן כי רגל תזורה (איוב לט)והוא מלשון ויזר את הגיזה (שופטים ו)

"אפעה" - הוא הצפעון ובשתי השמות נקרא 

מצודת דוד

"והזורה" - הממעך אותם להוציא הבלוע הנה מן הבקע תצא אפעה ותזיקנו ור"ל וכן המתגרה בו להראות קלונו יפול ברעה ואין תקנה אלא ללכת מנגד

"וקורי עכביש יארגו" - ר"ל אין תועלת וקיום והעמדה במעשיהם כמו שאין תועלת וקיום ביריעות העכביש

"האוכל מביציהם ימות" - האוכל מביצי הצפעון ימות ר"ל המתחבר עמהם עוד הרעה טמונה בקרבם ישיגהו המיתה והאבדון

"ביצי צפעוני בקעו" - ר"ל כמו הביצים האלה שעד שלא נתבקעו עדיין אין המזיק בעולם וכאשר יתבקעו אז תצא הצפעון ובא המזיק כן הם חושבים רע בקרבם ואח"ז יעשוהו ויזיקו לבני אדם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביצי", ממשיל התולדה אשר תבקע ותולד ע"י התפלסופם "לביצי צפעוני". וההקדמות וההיקשים והמשפטים שבהם ישתמשו להוציא את התולדה, "לאורגים קורי עכביש", כי כן יארוג מושג על מושג משפט אל משפט היקש אל היקש, עד יוציא בסוף התולדה אבל החוטים האלה שמהם ארגו את המופת הם חוטי קורי עכביש שתוציא העכביש מגופה, עד שמציאות החוטים האלה מקורם בעצם העכביש בעצמו, כן כל ההנחות וההקדמות שהניחו אין להם יסוד רק בעצם המתפלסף עצמו, אשר בדה שקרים וכזבים וענינים שאין להם מציאות בעצמם, רק בכח דמיונו.

"האכל", (הדלתות מגבילים) נגד ביצי צפעוני בקעו, אומר "האכל מביציהם ימות", ר"ל מי שלוקח התולדות האלה שהוציאו בחקירותיהם ואוכל מהם שמשתמש בהם לעשות כהוראתם ימות מיתת הנפש, "והזורה" מי שאינו אוכל מן הביצים, רק מניח אותם תחת עוף שיתחממו ויצאו מהם אפרוחים, והוא מי שאינו עושה ובלתי מתנהג על פי התולדות האלה, רק שלוקח אותם להקדמות אל עיונים אחרים אז "תבקע אפעה" המזקת לרבים, כי בזה הצד התולדות האלה עוד יולידו תולדות אשר יתעו את הרבים וימיתו אותם:

ביאור המילות

"והזורה". ורעהו ותשכח כי רגל תזוריה (איוב לט יט):
 

<< · מ"ג ישעיהו · נט · ה · >>