מ"ג ישעיהו ה ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ב. וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֹכוֹ וְגַם יֶקֶב חָצֵב בּוֹ וַיְקַו לַעֲשׂוֹת עֲנָבִים וַיַּעַשׂ בְּאֻשִׁים.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים

מנוקד: וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֹכוֹ וְגַם יֶקֶב חָצֵב בּוֹ וַיְקַו לַעֲשׂוֹת עֲנָבִים וַיַּעַשׂ בְּאֻשִׁים.

עם טעמים: וַֽיְעַזְּקֵ֣הוּ וַֽיְסַקְּלֵ֗הוּ וַיִּטָּעֵ֙הוּ֙ שֹׂרֵ֔ק וַיִּ֤בֶן מִגְדָּל֙ בְּתוֹכ֔וֹ וְגַם־יֶ֖קֶב חָצֵ֣ב בּ֑וֹ וַיְקַ֛ו לַעֲשׂ֥וֹת עֲנָבִ֖ים וַיַּ֥עַשׂ בְּאֻשִֽׁים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעזקהו" - בעשר חופות האמורות (ביחזקאל כח) בפ' חירם מלך צור

"ויסקלהו" - מיצר הרע עד שאכל מן העץ ונכנס בו יצר הרע

"ויטעהו שורק" - תחילת יצירתו ממקום המזבח

"ויבן מגדל בתוכו" - ויפח באפיו נשמת חיים מן העליונים

"וגם יקב חצב בו" - מעיין נובע מקור חכמה

"ויקו לעשות ענבים" - שיודה וישבח לפניו

"ויעש באושים" - דברים נבאשים חירף וגידף

"שפטו נא" - לפי שסוף המשל בא לומר שאף הם עשו כמותו שואל להם המשפט

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ויעזקהו", הקיפו בגדר להיות נצור מהיזק הבא מחוץ.

  • ב) "ויסקלהו", פנה אבני מכשול מתוכו בל יעכבו בפני התפשטות השרשים, והוא סילוק ההיזק הבא מתוכו.
  • ג) "ויטעהו שרק", נטעו על אופן שיוכל להיות בעל בדים ושריגים ע"י שנתן ריוח בין גפן לגפן.
  • ד) "ויבן", בנה מגדל שישב שם שומר לשמרו מעופות ומגנבים.
  • ה) וגם "חצב בו יקב" וגת, בו ידרוך הענבים להוציא יינם, ובאופן זה.

"ויקו לעשות ענבים", אחר שלא חסר לו שום דבר, והוא "עשה באשים", סורי הגפן נכריה:


ביאור המילות

"ויזעקהו". הקיפו בגדר סביב כטבעת, תרגום טבעת עזקא:

"ויסקלהו". סקל בקל מורה הנחת האבנים, ובכבד, מורה הרמתם. וסגולה זאת ישתרע בפעלים רבים לשמש דבר והפוכו, בפרט בפעלים הנגזרים משמות:

"שרק". מתאחד עם שריג, ענפים הדקים הנסרגים ונטוים זע"ז, וכן גידי פחדיו ישורגו (איוב לט), וסורג בלשון התלמוד, ומזה עובדי פשתים שריקות, וגפן הזה נקרא שורקה:

"מגדל". עיין למעלה (ב' טו), ופה הושאל על סוכת השומר, שרואה ממנו כצופה מן המגדל, וכן במד' בשלח (פ"כ):

"יקב". בור בו יאספו הענבים, ויען יחצב בקרקע קשה אמר לשון חציבה:

"באשים". חברו תחת שעורה באשה (איוב לח) סרוח ונפסד, ורב האי פירש ענבים פראיים, ובמשנה הענבים הבאושים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויקו" - על פי המעשים והתקונים האלה היה מקוה שיעשה הכרם ענבים טובים ולא כן היה כי עשה באושים

"ויעזקהו וגו'" - גדרו מסביב ופנה אותו מן האבנים ונטע בו זמורות יפות ועשה בו גת וחפר בו יקב

מצודת ציון

"ויעזקהו" - תרגום של טבעת עזקא ור"ל גדר סביבו בהיקף כעין טבעת

"ויסקלהו" - הסיר האבנים מתוכו וכן סקלו מאבן (לקמן סב)

"שורק" - זמורות נבחרים כמו ואנכי נטעתיך שורק (ירמיהו ב)

"מגדל" - הוא הגת שעוצרים בו הענבים להוציא היין

"יקב" - הוא הבור שלפני הגת והיין יורד בו

"חצב" - החפירה באבנים נקרא חציבה בלשון המקרא

"ויקו" - מלשון תקוה

"באושים" - פירות דומים לענבים וגרועים מהם וכן תחת שעורה באשה (איוב לא)שר"ל שעורה גרועה