מ"ג יחזקאל מ טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מקראות גדולות יחזקאל


<< · מ"ג יחזקאל מ · טז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וחלנות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְחַלֹּנוֹת אֲטֻמוֹת אֶל הַתָּאִים וְאֶל אֵלֵיהֵמָה לִפְנִימָה לַשַּׁעַר סָבִיב סָבִיב וְכֵן לָאֵלַמּוֹת וְחַלּוֹנוֹת סָבִיב סָבִיב לִפְנִימָה וְאֶל אַיִל תִּמֹרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְחַלּוֹנ֣וֹת אֲטֻמ֣וֹת אֶֽל־הַתָּאִ֡ים וְאֶל֩ אֵלֵיהֵ֨מָה לִפְנִ֤ימָה לַשַּׁ֙עַר֙ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֔יב וְכֵ֖ן לָאֵֽלַמּ֑וֹת וְחַלּוֹנ֞וֹת סָבִ֤יב ׀ סָבִיב֙ לִפְנִ֔ימָה וְאֶל־אַ֖יִל תִּמֹרִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְכַיִין סְתִּימָן לְתָוַיָא וּלְאֵילֵיהֶן מִגָיו לְתַרְעָא סְחוֹר סְחוֹר וְכֵן לְאוּלַמַיָא וְכַוִין סְחוֹר סְחוֹר לְגָיו וְעַל אֵילָא כּוֹתַרְתָּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחלונות אטומות אל התאים" - התאים האלה לא היו להם פתחים אל החוץ אלא זה פתוח לזה וכן מצינו במסכת מדות בתאים שסביבות ההיכל ג' פתחים לכל א' וא' א' לתא מן הימין וא' לתא מן השמאל וא' לתא שעל גביו ולתאים שבחצר שלא היו אלא ג' תאים זה אצל זה ולא היו להם תאים על גביהם היו לאמצעי ב' פתחים א' לתא מן הימין וא' לתא מן השמאל ולחיצון של צד השער היו ב' פתחים א' פתוח לאמצעי ואחד לצד השער וכן לתא החיצון של כתף השני מזה ומזה לשער כמו שכתוב למעל' פתח נגד פתח והיו להם חלונות שקופים אטומים פתוחי' לצד החיצון וסתומים לצד פנים כלומר קצרים לצד פנים ורחבים לצד החוץ אל המזרח ומנחם פתר שקופים לשון השקפה כמו (שיר השירים ו') מי זאת הנשקפה (תהלים קב) כי השקיף ממרום קדשו וכן (שמות י"ב) אל המשקוף גם כן פתר לשון השקפה

"ואל אליהמה לפנימה לשער" - ואל כתפות פתחיהם של שני תאים הסמוכים לשער מזה ומזה שהיה פתחן אל תוך אויר השער פתח התא הצפוני מצפון לשער ופתח התא הדרומי מדרום לשער וכתפות הפתחים שמזה ומזה לפתח התא הם האילים והיו בהם חלונות פתוחים לאויר הפסק רוחב השער שהיה מפסיק בין התאים ואותו אויר קורא לפנימה לשער שמי שנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס לשער

"וכן לאילמות" - וכן היו חלונות לאילמות של כל שער ושער

"וחלונות סביב סביב לפנימה" - בחומה לצד העזרה מבפנים

"ואל איל תמורים" - ת"י כותרתא כותרות בראש האיל היה עשוי כמין כותרות דומה לדקל כי במשכנא דשלמה הן מתורגמות צורת דקלין פומיל"ש בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וחלונות אטומות" שהיו חלונות עשויים להביא את האור והיו אטומות בזכוכית, "אל התאים" ר"ל בכותל מזרחי של התאים להביא האור מצד חוץ אל התאים, "ואל אליהמה" ר"ל בצד הפתחים ששם היו עומדים ב' אילים, וכבר בארתי (בפס' י"ג) שהתאים היה להם פתח משני צדדיהם זה כנגד זה, עד שהיו פתחים מתא לתא, וכן בתא שכנגד השער היה לו פתח אל השער שעמדו בו שני אילים וכן בתא החיצון שלצד חוץ היה לו ג"כ פתח אל החוץ ועמדו בו שני אילים (כמ"ש בפסוק י') הודיע פה שבשני הצדדים של החוץ היו חלונות לחוץ,

  • א) "אל אליהמה" היינו בפתח של צד חוץ בתא השלישי, שעמדו בו אילים, וכן "לפנימה לשער", ר"ל בתא הראשון שעמד אצל ופתחו באילים אל צד השער שמשם נכנס לפנים אל השער היה בו גם כן חלונות, עד שהיו החלונות "סביב סביב" מג' רוחות של התאים, מזרח דרום וצפון, "וכן לאלמות" וכן היו חלונות אל האולם של השער והיו פתוחים אל החצר (והיו אלה החלונות באמה שאצל איל הפתח פתוחים אל הרצפה שבצדו, כי אם היו למטה מזה יסתמו על ידי השער שהיה פתוח על האמה הזאת כמ"ש למעלה (פסוק י"ד) במ"ש ואל איל החצר השער סביב סביב) "וכן היו חלונות סביב לפנימה" בחומה של החצר היו חלונות פתוחים לפנים אל החצר בכל כותל החצר למעלה מן התאים להביא את האור אל החצר, "ואל איל ותמרים" לכל איל ואיל (בין לאילי החצר בין לאילי התאים), וששים האילים שעמדו אחרי התאים בצד מזרח היו על גביהם כצורת דקל תמר לנוי:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואל איל" - בכל מזוזה היה כותרת ממעל בצורת אילני תמר

"וכן לאלמות" - גם לכל האולמות היו חלונות אטומות

"וחלונות" - עוד היו חלונות בכל התאים אשר מסביב והם יפנו לפנים לחלל עזרת נשים כי כותל עזרת נשים היה להם לכותל מאחוריהם ובכותל ההיא היו חלונות כי העזרות לא היו מקורות והיה האור רב בהן

"סביב סביב" - ר"ל כן היה לתאי הקצונים של כל שער ושער

"וחלונות אטומות" - בהתאים היו חלונות סתומות ר"ל לא היו פתוחות מבלי סתימה כלל אלא היו סתומות במחיצה בהירה וזכה לבוא האורה דרך בה

"ואל אליהמה" - החלונות ההם היו במזוזותיה הפונות לפנימה לשער כי תא החיצונה שאצל השער מזה ומזה היו פתחיהן זה מול זה ופנו אל חלל השער החיצון שהיה מכ"ה אמות כמפורש למעלה ובמזוזות הפתחים ההם היו החלונות אולם ביתר התאים יתכן שלא היו חלונות במזוזותיהן כי לא היה שם רב האורה

מצודת ציון

"אטומות" - ענין סתימה כמו אוטם אזנו (שם לג)

"אל התאים" - ר"ל בהתאים אל במקום בי"ת וכן ואל הארון (שמות כה)

"אליהמה" - הם המזוזות

"לאלמות" - מלשון אולם

"ואל איל" - והאיל הוא המזוזה

<< · מ"ג יחזקאל · מ · טז · >>