ירושלמי פסחים דף כט א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף כט א · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


מתני'

מושיבין שובכין לתרנגולין בארבעה עשר תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה גורפין מתחת רגלי הבהמה בארבעה עשר ובמועד מסלקין לצדדין מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אף על פי שאינן לצורך המועד

גמרא

הא במועד אסור אין מרביעין את הבהמה במועד אבל מוליכין אותה לבקורת ר' יודה אומ' חמורה שהיא תובעת זכר מרביעין אותה שלא תיצן ושאר כל הבהמה מוליכין אותה לבקרות ומקיזין דם לאדם ולבהמה במועד ואין מונעין רפואה מאדם ומבהמה במועד תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה והן שיחזירוה שלשה ימים למרידה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה והוא שישבה על ביצה שלשה ימים מעת לעת א"ר מנא מתניתא אמרה כן שלשה עשר ארבעה עשר חמשה עשר ומקצת היום ככולו א"ר אבון תיפתר שישבה מאיליה ולית ש"מ כלום זבל שבמבוי מסלקו לצד שברפת ושבחצר מוציאו לאשפה א"ר בא הדא דתימר בחצר קטנה אבל בחצר גדולה מסלקו לצד הרפת בין גדולה בין קטנה מוציאו לאשפה אמר רבי בא מפני שניוולה קשה

מתני'

ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל ג' לא מיחו בידם אלו שלא מיחו בידם מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את שמע וקוצרין וגודשין לפני העומר ולא מיחו בידן אלו שמיחו בידן מתירין בגמזיות של הקדש