ירושלמי פסחים דף ד ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף ד ב · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


הא ר"מ אומר משש שעות ולמעלה מדבריהן שביעית אסור משום גדר ששית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שעה ששית מתחלפת בשביעית הא ר' יהודא אומר מחמש ולמעלה מדבריהן ששית אסורה משום גדר חמישית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שחמישית מתחלפת בשביעית מחלפא שיטתיה דר' יהודה תמן הוא אמר אין חמישית מתחלפת בשביעית א"ר יוסי תמן הדבר מסור לב"ד וב"ד זריזין הן ברם הכא סוף חמישית תחילת שביעית ותני כן שבתחילת חמש חמה במזרח וסוף שעה חמה במערב לעולם אין החמה נוטה למערב אלא בסוף שבע רב אמר דברי ר"מ המקדש בחמץ משש שעול ולמעלן לא עשה כלום אמר רבי הונה ויאות אלו חטים קורטבניות חד בר נש אפקיד דיסיקייא דפיסתא גבי רבי חייה רובה אמר רבי יוסי בי רבי בון יוחנן חיקוקיא הוה אתא שאל לרבי א"ל תימכר על פי בית דין בשעת הביעור חד בר נש אפקיד גרבא דכותחה גבי רב חייה בר אשי אתא שאל לרב אמר ליה ימכר על פי ב"ד בשעת הביעור היידנו שעת הביעור רבי ירמיה אמר בשחרית ר' בא אמר חמישית כר' יודה אמר רבי יוסה יאות אמר רבי ירמיה כלום אמרו ליגע בהן למוכרן לא מפני השב אבידה לבעלים