ירושלמי יבמות ו ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ו · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנה[עריכה]

וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין פסל ולא חלק בין ביאה לביאה

הלכה ב גמרא[עריכה]

(ויקרא כא) אלמנה לא יקח יכול אפילו אנס תלמוד לומר לא יחלל זרעו בעמיו יכול אפילו הערה תלמוד לומר לא יחול ולא יחלל אפילו באונסין לא יחול ולא יחלל אפילו בהערייה עד כדון כרבי עקיבה כרבי ישמעאל תני רבי ישמעאל נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן (ויקרא יח) לקיחה בשאר כל העריות מה לקיחה שנאמר בשאר כל העריות עשה בהן את המערה כגומר אף לקיחה שנאמר כאן נעשה בה את המערה כגומר ר' חגיי בעי אי מה לקיחה שנאמר בשאר כל העריות עשה בהן את המערה כגומר והוולד ממזר אף לקיחה שנאמר כאן נעשה בה את המערה כגומר והוולד יהא ממזר א"ר יוסה ליידא מילה איתמר חלל לא דממזר רוב מן החלל אתא רבי בון בר ביסנא בשם רבי בא בר ממל נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן (דברים כה) לקיחה בשומרת יבם מה לקיחה שנאמר בשומרת יבם עשה בה את המערה כגומר והוולד כשר אף לקיחה שנאמר כאן נעשה את המערה כגומר והוולד כשר דא"ר בא בר ממל הערה בה חייב משום חללה נכנסה העטרה חייב משום ביאה גמר את הביאה חייב משום מחלל זרעו