טור אורח חיים תצד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן תצד (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    תא שמעעל התורהספריאשיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

סדר תפילות שני ימים של עצרת

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


טור[עריכה]

ביום חמישים לספירת העומר הוא חג השבועות.
וסדר התפילה כמו ביום טוב של פסח, אלא שאומרים - "את יום חג שבועות הזה זמן מתן תורתנו", ובמוסף מזכיר קרבנות המוספין "וביום הביכורים" וגו'(במדבר כח, כו) עד "ושני תמידין כהלכתן".
וגומרין ההלל.
ומוציאין שני ספרים. וקורין ביום הראשון חמישה בפרשת יתרו מ"בחודש השלישי"(שמות יט, א) עד סוף סידרא, ומפטיר קורא בשני "וביום הבכורים", ומפטיר במרכבה דיחזקאל(יחזקאל א), ומסיים בפסוק "ותשאני רוח"(יחזקאל ג, יב).
וביום השני - קורין בפרשת ראה - "כל הבכור"(דברים טו, יט) עד סוף סידרא, ומפטיר קורא כמו אתמול, ומפטיר בחבקוק מן "וה׳ בהיכל קדשו"(חבקוק ב, כ) עד "למנצח בנגינותי"(חבקוק ג, יט).
ונוהגין בכל המקומות לומר במוסף אחר חזרת התפלה אזהרות העשויות על מנין המצוות, וכל מקום ומקום לפי מנהגו.

בית יוסף[עריכה]

ביום חמישים לספירת העומר הוא חג השבועות וכו' וגומרים ההלל - פשוט בערכין פרק ב' (דף י.).

ומה שכתב וקורין... חמישה - כן קורין ביום טוב, כמו ששנינו פרק "הקורא עומד" (דף כא.).

ומה שכתב שקורין ביום הראשון... בחודש השלישי... ומפטירין במרכבה דיחזקאל וכן בפרשת והפטרת יום השני, הכל בפרק "בני העיר" (דף לא.).

כתב האגור "שאסור להתענות במוצאי חג שבועות אפילו בזמן הזה, וזהו "אסרו חג אמרה תורה, עשו אסר לחג"(בדומה לזה במסכת סוכה פרק רביעי(דף מה:)). ובירושלמי(עבודה זרה א א) קורא לאסרו חג "בנה דמועדא", פירוש בן המועד. ואסור לומר צידוק הדין כי אם ביחיד". עד כאן.

וכן כתב הה"ר יעקב בן חביב ז״ל בספר עין יעקב בפרק ב' דחגיגה (דף יח.) אהא דמייתי התם "מעשה ומת אלכסנדראי בלוד ובאו כל ישראל לספדו ולא הניחן רבי טרפון מפני שיום טבוח היה".

בית חדש (ב"ח)[עריכה]

( אין )

דרכי משה[עריכה]

(א) במנהגים שלנו מר"ח סיון עד ח׳ בו אין נופלים על פניהם, כן כתב בהגהות מיימוניות הלכות תפילה (פרק ה אות ש)