במדבר רבה כא יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

יח.    [ עריכה ]
בהמה בראתי בעולמי ואין אדם יכול לעמוד במזונותיה ואיזו זו (תהלים נ, י): "בהמות בהררי אלף" ר' יוחנן ור"ש בן לקיש ורבנן ר' יוחנן אמר בהמה אחת היא רבוצה על אלף הרים ואלף הרים מגדלין לה כל מיני מאכל לצדיקים לעתיד לבא שנאמר (ישעי' סה, י): "והיה השרון לנוה צאן ועמק עכור לרבץ בקר" ורבנן אמרי בהמה אחת היא רבוצה על אלף הרים ואלף הרים מגדלים לה בהמות בכל יום והוא אוכל מה טעם (איוב מ, כ): "וכל חית השדה ישחקו שם" אפשר דאית בעיר אכיל בעיר א"ר תנחומא גדולים מעשה אלהינו מה רבו מעשיו ומהיכן הוא שותה ר"י בן לוי אמר כל מה שהירדן עושה לו' חדשים ומכניס הוא עושה גמיעה אחת שנאמר (כג): "הן יעשק נהר ולא יחפז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו" ורבנן אמרי כל מה שהירדן מכניס לי"ב חדש הוא עושה גמיעה אחת שנאמר "יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו" ויש בהן לכלוך פה.

רב הונא בשם רב יוסף אמר אין בו כדי לכלוך פה ומהיכן הוא שותה תני רשב"י ונהר יוצא מעדן ויובל שמו שנאמר (ירמיה, יז): "ועל יובל ישלח שרשיו" וממנו שותה.
תני בשם ר"מ (איוב יב, ז): "ואולם שאל נא בהמות ותורך ועוף השמים ויגד לך" "שאל נא בהמות" זו בהמה "ועוף השמים" זו זיז שדי (ח): "או שיח לארץ ותורך" זה גן עדן "ויספרו לך דגי הים" זה לויתן (ט): "מי לא ידע בכל אלה כי יד ה' עשתה זאת":