לדלג לתוכן

במדבר רבה כא יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

יז.    [ עריכה ]
אמר ר' חייא בר אבא בריותי אינן צריכין לבריותי מימיך שמעת שאומרים השקו נא את הגפן הזאת יין שהוא עושה יין הרבה השקו את הזית הזה שמן שהוא עושה שמן הרבה בריותי אינן צריכות לבריותי ואני צריך לבריותי אמר ר' ינאי בנוהג שבעולם זה שעובר על גב הנהר אי אפשר לו שלא ישתה ב' או ג' לוגין מים ואני כל הימים וכל המים אני מלא שעלי כתיב (ישעי' מ, יב): "מי מדד בשעלו מים" ואני על לוגך כתבתי "הסך נסך" שכר לשון שתיה לשון שביעה לשון שכרות: