במדבר רבה א יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · במדבר רבה · א · יא · >>

הוסף ביאור

יא.    [ עריכה ]

"והלוים למטה אבותם וגו'" בא הכתוב לומר לפי שלא אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה בתחלה שימנה שבט לוי שכן אתה מוצא שלא מנה נשיא לשבט לוי בשעה שמנה נשיא השבטים אף משה לא מנאו שכך אמר משה אלו היה חפצו של הקב"ה שאמננו היה אומר לי לכך נאמר והלוים למטה אבותם וגו' שלא רצה למנותן מיד היה משה עומד תמה למה לא צוהו הקדוש ברוך הוא למנות שבטו ולא היה יודע אם מונה אם לאו ראה הקב"ה שהוא תמה מיד פירש לו למה לא צוהו למנות הה"ד "וידבר ה' וגו' אך את מטה לוי לא תפקד וגו'" א"ר פנחס בר אידי מה כתיב בראש הספר "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" רומם את ראש גדל את ראש לא נאמר אלא שאו את ראש כאדם האומר לקוסטינר סב רישיה דפלן כך נתן רמז למה שאו את ראש שאם יזכו יעלו לגדולה כמה דתימא (בראשית מ, יג) "ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך" אם לא יזכו ימותו כלם כמה דתימא "ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על העץ" והיה גלוי לפני המקום שימותו כולם במדבר וינטלו ראשיהן לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה "אך את מטה לוי וגו'", "בתוך בני ישראל" אין אתה מונה אותן אבל לעצמן מנה אותן למה אמר הקב"ה אם נמנה שבט לוי עם ישראל ומתערב עמהם יבא מלאך המות להרוג את ישראל והגזירה יוצאת עליהם שלא יכנסו לארץ אלא מתים במדבר שנאמר (במדבר יד, כט) "במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם" והוא מוצא לשבטו של לוי מעורב עמהם והם מתערבים עם ישראל למות לפיכך לא מנה אותן עם ישראל אלא הפרישם במנין ולכך אף בלשון שכתוב בהן בישראל "שאו את ראש" לא נאמר בהן אלא "פקוד את בני לוי":