ביאור:תאריכים במבול - סיכום השיטות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


סדר עולם[עריכה]

סדר עולם רבא פרק ד:

המאורע בשנת תאריך
תחילת ירידת המבול א' תרנו (1656) י"ז חשון
הפסקת הגשם א' תרנו (1656) כ"ז כסלו
תחילת חמישים ומאת ימי תגבורת המים א' תרנו (1656) כ"ח כסלו
נסתיימו חמישים ומאת ימי תגבורת המים, תחילת המים לחסור א' תרנו (1656) א' סיון
נחה התיבה על ראשי ההרים א' תרנו (1656) י"ז סיון
פתח את חלון התיבה ושלח את העורב א' תרנו (1656) י' תמוז
שלח את היונה לראשונה ולא מצאה מנוח לכף רגלה א' תרנו (1656) י"ז תמוז
שלח את היונה בשניה וחזרה עם עלה זית א' תרנו (1656) כ"ד תמוז
שלח את היונה בשלישית ולא חזרה, ביום זה נראו ראשי ההרים א' תרנו (1656) א' אב
חרבו המים מעל הארץ א' תרנז (1657) א' תשרי
יבשה הארץ א' תרנז (1657) כ"ז חשון

רש"י[עריכה]

רש"י מסדר את הסדר כמו הסדר עולם, רק שחולק עליו בפסוק (בראשית ח , ג-ד): "וַיְהִי מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם וְיִפְתַּח נֹחַ אֶת חַלּוֹן הַתֵּבָה... וַיְשַׁלַּח אֶת הָעֹרֵב", שלפי הסדר עולם מדובר מא' סיון - ארבעים משהתחילו המים לחסור, והפעם שהשלישית ששלח את היונה היה ביום שנראו ראשי ההרים - א' אלול, והיונה הלכה אל ראשי ההרים. ולפי רש"י "מקץ ארבעים יום" זה מא' אב - ארבעים יום משנראו ראשי ההרים, ושלח את היונה בשלישית בא' תשרי - ביום חרבו המים מעל הארץ.

ולפי רש"י הסדר כך:

המאורע בשנת תאריך
תחילת ירידת המבול א' תרנו (1656) י"ז חשון
הפסקת הגשם א' תרנו (1656) כ"ח כסלו
תחילת חמישים ומאת ימי תגבורת המים א' תרנו (1656) כ"ח כסלו
נסתיימו חמישים ומאת ימי תגבורת המים, התחילו המים לחסור א' תרנו (1656) א' סיון
נחה התיבה על ראשי ההרים א' תרנו (1656) י"ז סיון
נראו ראשי ההרים א' תרנו (1656) א' אב
פתח את חלון התיבה ושלח את העורב א' תרנו (1656) י' אלול
שלח את היונה לראשונה ולא מצאה מנוח לכף רגלה א' תרנו (1656) י"ז אלול
שלח את היונה בשניה וחזרה עם עלה זית א' תרנו (1656) כ"ד אלול
שלח את היונה בשלישית ולא חזרה, ביום זה חרבו המים מעל הארץ א' תרנז (1657) א' תשרי
יבשה הארץ א' תרנז (1657) כ"ז חשון

רמב"ן[עריכה]

הרמב"ן מקשה כמה קושיות על רש"י, ולאחר מכן מסדר את הסדר כך:

המאורע בשנת תאריך
תחילת חמישים ומאת יום, מהם ארבעים ימי ירידת הגשמים א' תרנו (1656) י"ז חשון
הפסקת הגשם א' תרנו (1656) כ"ז כסלו
נסתיימו חמישים ומאת ימי תגבורת המים, והתחילו המים לחסור, ביום זה נחה התיבה על הרי אררט א' תרנו (1656) י"ז ניסן
נראו ראשי ההרים א' תרנו (1656) א' תמוז
פתח את חלון התיבה ושלח את העורב א' תרנו (1656) י' אב
שלח את היונה לראשונה ולא מצאה מנוח לכף רגלה א' תרנו (1656) י"ז אב
שלח את היונה בשניה וחזרה עם עלה זית א' תרנו (1656) כ"ד אב
שלח את היונה בשלישית ולא חזרה, ביום זה חרבו המים מעל הארץ א' תרנו (1656) א' אלול
הסיר נח את מכסה התיבה א' תרנז (1657) א' תשרי
יבשה הארץ א' תרנז (1657) כ"ז חשון

הערות[עריכה]

  • יש לציין כי לפי דעה אחת במדרש (לב, ו) אין מחשבים את שנת המבול בחשבון השנים, כלומר ששנת סיום המבול נחשבת שוב לשנת א'תרנ"ו ולא א'תרנ"ז.
  • לכאורה מה שחלק רש"י על ה"סדר עולם" הוא על פי סדר הפסוקים, שהפסוק (בראשית ח, ו): "ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה" שהוא לשיטת רש"י בא' אלול הוא קודם לפסוק (בראשית ח , ז): "וישלח את הערב". ולפי ה"סדר עולם" יוצא שזה היה קודם.
  • ראה גם: ביאור:תאריכים במבול.