ביאור:שמואל א א ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מחאת האוהלים של אלקנה[עריכה]

איך יכול אדם אחד להשפיע על דעת הקהל של עם שלם? כמו אלקנה:

שמואל א א ג: " "וְעָלָה הָאִישׁ הַהוּא מֵעִירוֹ מִיָּמִים יָמִימָה לְהִשְׁתַּחֲוֹת וְלִזְבֹּחַ לה' צְבָאוֹת בְּשִׁלֹה; וְשָׁם שְׁנֵי בְנֵי עֵלִי, חָפְנִי וּפִנְחָס," "כֹּהֲנִים לה'" "

האיש ההוא - איש אחד - עלה מעירו - עיר אחת - למשכן ה' בשילה; העליה הזאת לא היתה במסגרת העליה לרגל הכללית של כל ישראל, אלא יוזמה פרטית. הוא עשה לעצמו מנהג לעלות מימים ימימה - " "משנה לשנה" " ( מצודות ) , בכל שנה בדרך אחרת: " "היה אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה: שלשה מן התורה, ואחת שקיבל עליו, שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. אלקנה הוא עלה, ואשתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו עמו, וכל בני ביתו, היה מעלה את הכל עמו, אמר, שלא [ילמדו] דרך עבודה זרה מן הכנענים ומן הפושעים ויעשו דבר שלא כתורה. דבר אחר: למה מעלה את הכל עמו? כשהיו עולין בדרך ולנין ברחובה של עיר, מתקבצים האנשים לבד והנשים לבד, שכן האיש מדבר עם האיש, אשה עם האשה, גדול עם גדול, קטון עם קטון, והיתה המדינה מרגשת, [והיו] שואלין להן [להיכן תלכו?, ואומרים] אל בית האלהים שבשילה שמשם תצא תורה ומשם מצוות. ואתם, למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד עיניהם משגרות דמעות, אמרו להן 'נעלה עמכן?', אמרו להן 'הין', עוד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, לשנה אחרת הרגישה כולה לעלות, והיו עולין הימינה כששים בתים, ובדרך שהיה עולה שנה זו לשנה אחרת אינו עולה אלא בדרך אחרת, אלקנה הכריע את ישראל לכף זכות וחינך אותם במצות, וזכו רבים על ידו, הקב"ה בוחן לבות וכליות אמר לו, אלקנה את הכרעתה את ישראל לכף זכות וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות ויזכה רבים על ידיו" " (אליהו רבה (איש שלום) פרשה ט ד"ה כיוצא בדבר אתה) .

באותו זמן, המצב במשכן ה' לא היה מזהיר - ושם שני בני עלי, חפני ופינחס, כהנים לה' - כהנים שבהמשך יתברר לנו שהם מושחתים ורודפי בצע. כתוצאה מכך אנשים התרחקו מהמשכן. אבל אלקנה לא התייאש, הוא גם לא דיבר ולא נאם (ולא כתב מאמרים...). אלקנה קם ועשה: עלה למשכן עם כל משפחתו, הקים מחנה אוהלים בכל עיר שעבר בה, וכך נתן דוגמה אישית ועורר את ליבם של כל ישראל לעלות איתו.

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

" "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר בני עלי חטאו (באשת איש) - אינו אלא טועה, שנאמר ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'; סבר לה כרב, דאמר רב: פנחס לא חטא, מקיש חפני לפנחס: מה פנחס לא חטא - אף חפני לא חטא" " ( בבלי שבת נה ב ) .

" "להשתחוות -... ולהתפלל, ואף על פי שהיה מתפלל גם כן בעירו, הנה התפלה בבית המקדש היתה יותר נבחרת, ואפשר גם כן שהיתה ההשתחואה ממש, כי הנכנס שם היה משתחוה, כמו שאמרו ז"ל" " ( רלב"ג ) .

הכינוי ה' צבאות נזכר כאן לראשונה בתנ"ך (ראו לכל נביא יש סגנון ).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • מצוות עליה לרגל למשכן שילה / מנשה יוסף מילר : " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'" (שמו"א א ג): לשון הפסוק "ועלה האיש ההוא" - משמעו, שהוא לבדו עלה ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אלקנה; : ויהי איש אחד מן הרמתים וגו' (שמואל א א,א), היה אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו, שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה וגו' (שמואל א א,ג), ... ( cache )
 • ספר שמואל : " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' ". על מעשיו הטובים שאלקנה כותבים רבותינו(8): "אלקנה היה עולה לשילה(9) ארבעה פעמים בשנה: שלשה מן התורה, ואחת ...
 • שילה: מרכז מקודש לשבטי ישראל : מן הפסוקים הראשונים של ספר שמואל א' עולה האווירה המיוחדת של המקום כמרכז עלייה לרגל, ואל המקדש שעמד בו היו נוהגים להביא מנחות - " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה ... ( cache )
 • הרב חנן פורת : אלא כציון של המספר " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לד' צבאות בשילה, ושם שני. רק לאחר מכן מופיע הביטוי בפיה של חנה: "ד' צבאות אם ראה תראה(9)בני עלי ... ( cache )
 • אל הנער הזה התפללתי : ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשילה... אבל רק בחמשת הפסוקים הראשונים יעמוד אלקנה במרכז העלילה. עד שהכתוב יספר, כי את חנה אהב, וה' סגר ... ( cache )
 • Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew) : ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות. ולזבוח לה' צבאות בשילה ושם שני בני עלי. חפני ופנחס כהנים לה': ויהי היום ויזבח אלקנה. ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות: ... ( cache )
 • תל שילה - יישוב קהילתי שילה : מן הפסוקים הראשונים של ספר שמואל א' עולה האווירה המיוחדת של המקום כמרכז עלייה לרגל, ואל המקדש שעמד בו היו נוהגים להביא מנחות - ' ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה ... ( cache )
 • חגים, זבחי משפחה וחגיגות: זבח הימים בשילה ובבית לחם : יונתן תירגם: " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה" (שמ"א א, ג) ג€“ וסליק גברא ההוא מקרתיה מזמן מועד למועד: "ויהי היום" (שם, פס' ד) ג€“ והוה יום מועדה (כביכול, היום בה"א הידיעה). ... ( cache )
 • פרק א', פסוקים א' ג€“ ט' : דברים שאמר אלקנה. מעשים שעשה. "למה תבכי...הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים?" "ויאמר לה אלקנה עשי הטוב בעינייך". 1. " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה'..." ... ( cache )
 • תורה, ספר שמואל, עמוד 6 : 3 ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני-עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה. 4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל-בניה ובנותיה מנות. ... ( cache )
 • שמואל א ג€“ פרק א : עַד יִגָמֵל הַנַעַר ".. עצובה מאוד. "אֶל הַנַעַר הַזֶה הִתְפַלָלְתִי".. עד שיִגדל ויפסיק לִינוֹק. ג. על מי נאמר? 1. " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח ל-ה. ... ( cache )
 • זיווג משמיים | הכרויות לציבור הדתי, הכרויות לדתיים, אתרי הכרויות לדתיים... : והאיש מידי שנה עולה למשכן ה' להקריב את קורבנות החגים ולהתפלל לפני ה' " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צב-אות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים ... ( cache )
 • למורה : ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח לד' צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, לד'. ד ויהי היום, ויזבח אלקנה; ונתן לפנינה אשתו, ולכל-בניה ... ( cache )
 • יש למישהו חומר על אלקנה? - שאל את הרב - כיפה : " ועלה האיש ההוא מעירו , מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח להֲ´ צבאות בשילה, ושם שני בני עלי...". (שמו"א, א,גֲ´) ראשית, הוא התחיל ללכת בעצמו. הוא לא המתין לאחרים, ולא התנה את פועלו ... ( cache )
 • שמואל א : ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח ליהוה צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, ליהוה. ד ויהי היום, ויזבח אלקנה; ונתן לפנינה אשתו, ולכל-בניה ... ( cache )
 • יישוב קהילתי שילה : ... ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה' (שמואל א א, ג); ויסף ה' להראה בשלה כי נגלה ה' אל שמואל בשלו בדבר ה ... ( cache )
 • בלב יהודי | פורטל יהודי בראש צעיר->זיכוי הרבים : ויהי איש אחד מן הרמתים וגו' (שמואל א'), היה אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו, שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה וגו' (שמואל א' א'/ג'), ... ( cache )
 • ספר שמואל: התעתוע ההיסטורי : 18 יוני 2008 ... כפי שפורטה לעיל: " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'" (שמואל א', פרק א', פסוק ג). ... ( cache )
 • 1ג 5 20 : היא ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה וגו'. ] פרשה ו. [. יש רעה ראיתי תחת. השמש ורבה היא על האדם איש אשר יתן. האלהים ע. ו. שר זה מקרא ונכסים. אילו ההלכות וכבוד זו התוספות ... ( cache )
 • דף קשר מספר 478 - פרשת יתרו : מצד חפני ופנחס - " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבא-ות בשילה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'" (שם א', ג). חנה העקרה, הרגישה ואצילת הנפש רואה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- המתנדבים בעם : "כי האלהים מענה בשמחת לבו" - זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל ומעלה אותם לשילה בכל שנה ושנה בדרך אחרת, לכך הכתוב מקלסו (שמואל א א') " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה". ... ( cache )
 • 'שמואל א פרק א : ועלה האיש ההוא מעירו , מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח ליהוה שמואל א א,ג צבאות, בשילה; ושם שני בני עלי חופני ופינחס, כוהנים ליהוה. מנות. שמואל א א,ד ויהי היום, ויזבח אלקנה; ונתן ... ( cache )
 • משרד החינוך התרבות והספורט, מינהל חברה ונוער ג€“ יחידת ממ"ד : ... שם אחת חנה ושם השנית פנינה ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים: (ג) ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כוהנים לה': ... ( cache )
 • דבורה וברק: זוג שופטים 'הפכי' : הה"ד: ' ועלה האיש ההוא מעירו ' וגו' "; כידוע, "אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה" (שבת צב ע"א). השווה סדר עולם רבה (פיסקא יב, מהד' איש שלום עמ' 56): "ושמא תאמר ... ( cache )
 • "תפילת חנה" : ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח לידוד צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, לידוד. ד ויהי היום", חז"ל משום מה דרשו שויהי היום זה ראש השנה, ויהי ... ( cache )
 • קטיף.נט:: אל תל שילה ומקום המשכן. : 22 יולי 2009 ... מן הפסוקים הראשונים של ספר שמואל א' עולה האווירה המיוחדת של המקום כמרכז עלייה לרגל, ואל המקדש שעמד בו היו נוהגים להביא מנחות - " ועלה האיש ההוא מעירו ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - ארץ ציון וירושלים : היה אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו, שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה וגו'. אלקנה הוא עלה ואשתו ובניו ובנותיו ואחיותיו וכל קרוביו עמו וכל ... ( cache )
 • תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מוקדש לאנשי גוש-קטיף וצפון השומרון בתפילה... : שלש מן התורה, ואחת שקיבל עליו, שנאמר: ' ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה'" (שמואל א א, ג). הביטוי המיוחד "מימים ימימה" אצל אלקנה ואצל בנות שילה, רומז כנראה לאותו תאריך ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - קהלת : איש אשר יתן לו (רוח) האלקים זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל לעלות לשילה לפיכך ייהסו הכתוב ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. כי לא הרבה יזכור את ימי חייו זה עלי, כי האלקים ... ( cache )
 • במדבר פרק יא - תורה : מעשי אלקנה המתוארים בפתיחתו של הספר - מונגדים באופן מיידי לקיומם של בני עלי: " ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה... ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'" (שמ"א א', ג). בהמשך ... ( cache )
 • more "ועלה האיש ההוא מעירו " :
 • עלי : שמואל א א ג: ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'. קבוצת-אב: צאצאים של איתמר. פריטים אחרים בקבוצת האב: ... ( cache )
 • 13bbrr.html : ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה... (א', ב). העדר ילדים של חנה הוכנס להקשר של יחסים עם ה', ויישאר במסגרת זו. חנה נמצאת לפני משימה אלוהית, ... ( cache )
 • Rambam System: Tefilat Chana - a lesson in Geula- By RR : Dec 20, 2009 ... (ג) ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לידוד צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לידוד: (ד) ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל ... ( cache )
 • פירוש לתנ"ך - פרק א', ספר שמואל א בכפשוטו : ... נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה ... ( cache )
 • קטגוריה:הפטרת ראש השנה א ג€“ ויקיטקסט : 31 יולי 2007 ... ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה. ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ... ( cache )
 • התפיסה של מקצב העונות החקלאיות / חלק א: העונות החקלאיות : דה-מור מעריך, שמועד עלייתו של אלקנה לשילה, היה בתקופה זו של השנה: 'ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה...'53 לכן, סבור דה-מור שאין זה מפתיע, ... ( cache )
 • more "מימים ימימה להשתחות ולזבח " :
 • ביאור:בבלי שבת דף נה ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... שנאמר (שמואל א א ג) [ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה] ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'; סבר לה כרב, דאמר רב: פנחס ... ( cache )
 • more "לה' צבאות בשלה ושם " :
 • השירות הלאומי של חנה : בתחילת הסיפור (מקור 3 - שמואל א א ג) יש הערה שלכאורה לא קשורה לעניין - "ושם שני בני-עלי חפני ופנחס כהנים לה'". בהמשך (מקור 4 - שמואל א ב יב) מסופר על מעשיהם של בני-עלי: הם ... ( cache )
 • רישום לפרויקט שורש : "ושתי שיבולי זהב יוצאות מן האגן הגדול ומצוירים עליהן שני בני עלי: חפני ופנחס". (2) מסכת יומא, פרק ח', משנה ט'. (3) מדרש רבה ויקרא, פרשה כו. (4) עיין בפרקי אחאב במלכים א, פרק ט"ז, ... ( cache )
 • תורה, ספר שמואל, עמוד 5 : שני בני עלי חפני ופנחס חוטאים בכך שחוטפים את בשר הקרבן מידי המקריבים עוד לפני הקטרת החלב כמו כן הם אונסים נשים במשכן. נביא אומר לעלי שמשפחתו תיענש על כך שלא חינך את ... ( cache )
 • קורא מודרני מול הסיפור המקראי : "ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'". בהערה אינפורמטיבית ("מיותרת") תמימה כביכול זו, מכין אותנו המספר לקראת העימות שהוא מבקש כי נערוך (בסיפורי ההתקדשות של שמואל ... ( cache )
 • מקורות לפרק : ושם שני בני עלי חפני ופנחס ג€“ [טעם שדרשו פסוק זה כי לפי פשוטו הפסוק כמיותר] ג€“ מהרש"א בני עלי - פוקד עיקרים 28 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה ג€“ [דרשוכך מפני לשון המקרא ... ( cache )
 • מחוון מיני מגן חורף תשס"ט : מודגשת הן במספר נופלים רב והן במילים "ותהי המכה גדולה מאד". 2. ארון האלוהים נלקח בשבי ג€“ אירוע טראומתי בתחום הדתי. 3. שני בני עלי, חפני ופנחס, נהרגים כתוצאה מלקיחת הארון. ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - על חנה ועל תפילתה : ... הן ע"י הזכרתם בראש הפרק, במאמר מוסגר שאינו קשור לסיפור אולם יש בו רמז מטרים (ואף אירוני): "ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'". ושוב בדברי חנה אל עלי: "אל תתן את אמתך ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שמואל : ושם שני בני עלי חפני ופנחס. א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה, סבר לה כרב דאמר פנחס לא חטא, מקיש חפני לפנחס מה פנחס לא חטא אף חפני לא חטא ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ושם שני בני עלי חפני ופנחס אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: כל האומר בני עֵלִי חטאו אינו אלא טועה. סבר לה כרב דאמר: פנחס לא חטא, מקיש חפני לפנחס, מה פנחס לא חטא אף ... ( cache )
 • התפילה "מטה עוז" או כובע קסמים: : ... נשים שם אחת חנה ושם השנית פנינה ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים: ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשילה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כוהנים לה': ... ( cache )
 • ראש השנה שחל בשבת 1 : "ולו שתי נשים שם האחת חנה ושם השנית פנינה ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים: ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשילה ושם שני בני עלי חפני ופנחס ... ( cache )
 • להתפלל - מאמרים+הרצאות וידאו על להתפלל: תפילה - להתפלל נכון - תשובות... : היא עלתה למקדש בשילה להתפלל לילד, וכבר בשלב זה מביא המספר פרט מוזר: ושם שני בני עלי, חפני ופנחס, כהנים ליהוה. מי הוא עלי? רק בהמשך מתברר כי גם הוא היה בחיים באותה עת ...
 • more "שני בני עלי חפני " :
 • more "חפני ופנחס כהנים לה' " :


תגובות[עריכה]

ספר ויקרא פרק יז

(א) וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל משֶׁה לֵּאמֹר:

(ב) דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה לֵאמֹר:

(ג) אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז בַּמַּחֲנֶה אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחָט מִחוּץ לַמַּחֲנֶה:

(ד) וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַיהֹוָה לִפְנֵי מִשְׁכַּן יְהֹוָה דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מִקֶּרֶב עַמּוֹ:

(ה) לְמַעַן אֲשֶׁר יָבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת זִבְחֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה וֶהֱבִיאֻם לַיהֹוָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶל הַכֹּהֵן וְזָבְחוּ זִבְחֵי שְׁלָמִים לַיהֹוָה אוֹתָם:

אלקנה היה צדיק שמר את התורה ולא שפך דם

-- daian moshe, 2011-09-26 07:58:53


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מחאת האוהלים של אלקנה


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-27.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-01-03