תולדות תנאים ואמוראים/א/אמרי במערבא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאמרי במערבא[עריכה]

אמרו בסנהדרין יז: שהוא ר' ירמיה והכונה שר' ירמיה שעלה מבבל לא"י וגדל והצליח מאוד בלימודו עד שבסוף ימיו היה אחד מגדולי הדור וקנה לו זכות אזרח עד שידעו שבכ"מ שאמרו במערבא היה ידוע להם שהוא מר' ירמיה.

ומצינו הלשון אמרי במערבא נזיר כ:, סוטה יח:, ב"מ צד:, זבחים פט: צ. צא:, חולין נה:, בכורות יג., ערכין יז..

ומה שמצינו ברכות ח. אמרי במערבא הא דמר זוטרא עדיפי מכולהו, לא שר' ירמיה שמע מדברי מר זוטרא, כי מר זוטרא היה כבר אחרי ר' ירמיה ובימיו לא היה שריד ופליט מישיבות א"י ואך המימרא דמר סוטרא נאמרה כבר בימי ר' ירמיה, ואך בבבל נישנית בבמה"ד ע"ש מר זוטרא ונקבעה על שמו.

אבל גם מצינו בפירוש הלשון אמרי במערבא שאינם שייכים לר' ירמיה כברכות יד: דבי אתא רב שמואל בר יהודה אמר אמרי במערבא. ובסנהדרין כג. אמרי במערבא משמיה דר"ז, בכורות טו: משמיה דר' חנינא, וב"ב פ., חולין לב. נ: נז. משמיה דר' יוסי בר' חנינא.

ובהוריות יג., ב"ב טז:, יומא פו., זבחים צד. משמיה דרבא בר מרי. וברכות לג: משמיה דרבינא (וצ"ל דרבינאי). וברכות ב: במערבא הא דרבא בר שילא לא שמיע להו.