תולדות תנאים ואמוראים/א/אמרי בי רב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאמרי בי רב[עריכה]

בסנהדרין יז: אמרו שכ"מ שאמרו אמרי בי רב, הוא רב הונא ומקשי והאמר ר"ה אמרי בי רב, אלא (הוא) רב המנונא. ובאמת שניהם צדקו כי כשנפטר רב נשארה ישיבת סורא בלי ריש מתיבתא מפני כבודו דשמואל שנשאר רבן של כל הגולה בנהרדעא וכל גדולי תלמידי דרב באו ללמוד לפני שמואל, אבל ישיבת סורא לא נתבטלה והיו שם קיבוץ חכמים אשר המנהל היה רב המנונא כמבואר בערכו, וכל ספיקותיהם שלחו לשמואל וכדמצינו גיטין סו: פט., ב"ב קנב:, סנהדרין כד:, שבועות מו., שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו, וכשאמרו התלמידים הלכה משמיה דרב נאמר שבת פה., עירובין פט: צד:, יבמות פג., אמרי בי רב משמיה דרב, וזה ודאי נאמר מגדולי תלמידי דרב, כר"ה שמלך אחרי פטירת שמואל. וכן מצינו ברכות ג. אמר רב אדא בר אהבה אמרי בי רב והוא היה מגדולי תלמידי דרב. אבל גם מצינו בזבחים פז. אמרי בי רב מ"ט דרב חסדא ושם הכונה בבהמ"ד.