שמות רבה כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שמות רבה · כו · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל

פרשה כו[עריכה]

שמות רבה פרשה כו פיסקא: א ב ג

על פסוק: (שמות יז א-ט)


א. [עריכה]

"וַיָּבֹא עֲמָלֵק" הדא הוא דכתיב (איוב ג, כו) לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז לא שלותי מבבל ולא שקטתי ממדי ולא נחתי מיון ויבא רוגז באדום. דבר אחר "לא שלותי" מגזירה הראשונה שגזר פרעה עלי שנאמר (שמות א, יד) וימררו את חייהם והעמיד לו הקדוש ברוך הוא גואל זו מרים על שם המירור "ולא שקטתי" מגזירה שנייה (שם, טז) אם בן הוא והמתן אותו והעמיד הקדוש ברוך הוא גואל זה אהרן על שם ההריון ולא נחתי מגזירה שלישית שגזר ואמר (שם, כב) כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו והעמיד הקדוש ברוך הוא גואל על שם המים זה משה שנאמר (שם ב, י) כי מן המים משיתיהו ויבא רוגז זה עמלק:


ב. [עריכה]

"וַיָּבֹא עֲמָלֵק" מה כתיב למעלה מן הענין "וַיִּסְעוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֵין מַיִם לִשְׁתּוֹת הָעָם" לעם לא היה לצאן ולבקר היה מיד באו לעשות מריבה עם משה ואמרו לו למה זה העליתנו ממצרים מיכן היה רבי יהושע אומר נפל ביתא חבל לכוותא. "אֲנִי וּמִקְנַי בַצָּמָא" יש אומרים בהמתו של אדם אינה אלא חייו יוצא אדם לדרך אם אין בהמתו עמו מסתגף הוא מיד עמד משה בתפלה שנאמר "וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר" מהו לאמר אמר לפניו רבונו של עולם הודיעני אם הורגים אותי אם לאו אמר לו מה איכפת לך. "עֲבֹר לִפְנֵי הָעָם" מהו עבור אמר לו עבור על דבריהם רבי מאיר אומר מהו עבור אמר הוי דומה לי מה אני משלם טובה תחת רעה אף אתה הוי משלם טובה תחת רעה שנאמר (מיכה ז, יח) מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע רבי יהודה אומר עבור על חטייא שלהם ורבי נחמיה אומר עבור לפני העם מי שיש בו גאוה יבא וידבר כנגדך. "וְקַח אִתְּךָ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל" שיהיו עדים שלא יהו אומרים לך מעיינות היו שם. "וּמַטְּךָ אֲשֶׁר הִכִּיתָ בּוֹ אֶת הַיְאֹר" אמר לפניו רבונו של עולם מטה זה של פורענות הוא הוא הבאיש המים במצרים והוא הביא עשר מכות על המצרים אמר לו הקדוש ברוך הוא אין מדתי כמדת בשר ודם שהוא מכה באיזמל ומרפא ברטיה אבל אני במה שאני מכה בו אני מרפא לכך נאמר ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך כדי שידעו הכל שהוא של ברכה. "וְהִכִּיתָ בַצּוּר" מהו והכית בצור אמר לו הקדוש ברוך הוא אם מבקשים הם מן האבן הזו הוציא להם אם מן האבן הזו תן להם כיון שיצאו המים השקו כל אהליהם של ישראל מה כתיב שם "וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא מַסָּה וּמְרִיבָה" ומה מריבה היתה שם רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן ורבי יהודה אומר אמרו אם רבון הוא על כל המעשים כדרך שהוא רבון עלינו נעבדנו ואם לאו נמרוד בו ורבי נחמיה אומר אם מספיק לנו מזונותינו כמלך שהוא שרוי במדינה ואין בני המדינה צריכין לו כלום נעבדנו ואם לאו נמרוד בו ורבותינו אמרו אם מהרהרים אנו בלבבנו והוא יודע מה שאנו מהרהרים נעבדנו ואם לאו נמרוד בו אמר להם הקדוש ברוך הוא אם בקשתם לבדוק אותי יבא הרשע ויבדוק אתכם מיד ויבא עמלק מה כתיב שם היש ה' בקרבנו אם אין ויבא עמלק וכי מה ענין זה אצל זה משל לתינוק שהיה רוכב על כתיפו של אביו וראה חבירו של אביו אמר לו ראית את אבא אמר לו אביו אתה רוכב על כתפי ואתה שואל עלי הריני משליכך ויבא השונא וישלוט בך כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אני נשאתי אתכם על ענני כבוד ואתם אומרים היש ה' בקרבנו לפיכך יבא השונא וישלוט בכם הוי ויבא עמלק:


ג. [עריכה]

"וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוֹשֻׁעַ בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים" למה ליהושע מתחלה אתה דורש שהיה מבקש להדריכו למלחמה לפי שהוא עתיד להכניס את ישראל לארץ. דבר אחר למה ליהושע אמר לו זקנך על ידו ירדו למצרים לך הזדווג עם מי שאירע אותם בעלותם ממצרים. דבר אחר למה ליהושע אמר לו זקנך אמר (בראשית מב, יח) את האלהים אני ירא ובזה כתיב (דברים כה, יח) ולא ירא אלהים יבא בן בנו שאמר את האלהים אני ירא ויפרע ממי שנאמר עליו ולא ירא אלהים בחר לנו אנשים מהו אנשים אנשים של חכמה וביראת חטא וצא הלחם בעמלק מיכן אתה למד שהיו תחת ענני הכבוד שאין אומרים צא אלא למי שהוא שרוי בפנים ומטה האלהים בידי אמר לו מטה זה בידי שאמר המקום יהי בידך לעולם. דבר אחר "וּמַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדִי" כשעשה בו אהרן נסים נקרא על שמו שנאמר (שמות ז, יב) מטה אהרן ובזמן שעשיתי אני בו נסים נקרא על שמי ובזמן שהקדוש ברוך הוא עושה נסים נקרא על שמו שנאמר ומטה האלהים:

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.