שולחן ערוך אורח חיים שכב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן שכב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין נולד בשבת
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו

סעיף א[עריכה]

ביצה שנולדה בשבת אסורה אפילו לטלטלה. ואפילו נתערבה באלף -- כולן אסורות. ויכול לכוף עליה כלי שלא תשבר ובלבד שלא יגע בה.

סעיף ב[עריכה]

שבת שלאחר יום טוב או לפניו -- נולדה בזה אסורה בזה:

סעיף ג[עריכה]

פירות שנשרו מן האילן בשבת אסורים בו ביום ולערב מותרים מיד.

סעיף ד[עריכה]

אוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי. לפיכך מותר לקטום אפילו בסכין קש או תבן ולחצוץ בו שיניו. אבל קיסם שאינו אוכל בהמה -- אפילו ליטלו כדי לחצוץ בו שיניו -- אסור:

סעיף ה[עריכה]

מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה ומוללו להריח בו; אחד קשים ואחד רכים.

סעיף ו[עריכה]

המחלק לבני ביתו מנות בשבת יכול להטיל גורל לומר למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלו והוא שיהיו החלקים שוים. ואינו עושה אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם. אבל עם אחרים אסור כיון שמקפידין זה על זה יבואו לידי מדה ומשקל.

אבל ליתן מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולהטיל גורל עליהם -- אפילו בבני ביתו ובחול -- אסור משום קוביא. ויש אומרים דעם בניו ובני ביתו מותר להטיל גורל אפילו על מנה גדולה כנגד מנה קטנה מפני שאין מקפידים.

הגה: ואסור להטיל גורל בשבת אפילו על ידי אינו יהודי (מהריל)