באר היטב על אורח חיים שכב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים שכב |

סעיף א[עריכה]


(א) לטלטלה:    גזירה משום שבת שאחר י"ט שאז אסורה מדאורייתא משום הכנה.


(ב) שלא יגע:    עיין סי' ש"י ס"ו מש"ש.

סעיף ב[עריכה]


(ג) אסורה:    עיין ססי' תק"א מש"ש בס"ק ט'.

סעיף ד[עריכה]


(ד) אסור:    ואם קטמו חייב רמב"ם פי"א. ועיין מ"א.

סעיף ה[עריכה]


(ה) ומוללו:    צ"ל וקוטמו ומוללו להריח וכו'. בשכנה"ג חוכך להחמיר דוקא קוטם מעט כדי שיריח מותר אבל אם משבר חתיכה ממנו כדי ליתנו לאחר אסור ע"ש. וכתב היש"ש פ"ד דהך קוטמו אינו מותר אלא ביד אבל לא בסכין ולא הותר בסכין רק באוכלי בהמה ע"ש. והט"ז בסי' תקי"ט ס"ד חולק על היש"ש בזה ומתיר אפי' בסכין ע"ש והמג"א בסי' תקי"א העלה דדוקא להוסיף ריח שרי אבל אסור להוליד ריח ע"ש.

סעיף ו[עריכה]


(ו) גורל:    אבל לקדיש או מי שיעלה לס"ת שרי דהרבה פוסקים ס"ל דביום הכפורים היו מטילים גורל מי שוחט מי זורק. מ"א ע"ש ועיין ט"ז וביד אהרן.