שולחן ערוך אבן העזר קכט ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · קכט · ב · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

כתב השם שאינם ידועים בו ביותר, וכתב: כל שם שיש לו, הרי זה פסול; אבל אם השני שמות כתובים בפרוש בגט, אין הפרש בין שכותב זה ראשון או זה:

מפרשים

בית שמואל

(ד) השני שמות כתובים:    היינו בלשון מתקרי כשר היינו אם כבר נכתב אבל לכתחילה כותבים העיקר וע"ש הטפל כותבי' מתקרי דהא לשיטת ר"ת דקי"ל כוותי' איירי כל הסוגי' דפורט כל השמות ותני' מרים וכל שום היינו מרים דמתקרי שרה ש"מ לכתחילה צריך לכתוב שם עיקר ועל שם הטפל דמתקרי אף ע"ג לכמה פוסקים פירוש הש"ס אפי' בדיעבד פסול אם לא כתב כן מ"מ לשיטות ר"ת דסבר דפורטים כל השמות פי' מה דאתמר שם ולא שרה שהוא שם הטפל וכל שום היינו דמתקרי מרים לכתחלה אמר ולא בדיעבד וכן הוא בתשו' ריב"ש סי' מ"ו, ולכאורה נ"ל כשאינו מקום עיגון ולא ניתן הגט אפילו אם נכתב כבר הגט וכתב דמתקרי על שם העיקר אין ליתן הגט הואיל בש"ס מבואר דצריך לכתוב שם העיקר ודמתקרי על שם הטפל וראי' לזה מ"ש הב"י בעובד' מהר"פ דנתן שני גיטין משום דהיה מסופק איזה שם העיקר אם שם הראשון ולכתוב על השני דמתקרי או להיפוך:

ט"ז

באר היטב

(ג) בפירוש:    ר"ל היינו בלשון מתקרי כשר. והיינו אם כבר נכתב אבל לכתחלה כותבים שם העיקר ועל שם הטפל כותבים דמתקרי. ונ"ל כשאינו מקום עיגון ולא ניתן הגט אפי' אם כתב כבר הגט וכתב דמתקרי על שם העיקר אין ליתן הגט ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש