שולחן ערוך אבן העזר לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן לג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

כיצד האשה מתקדשת בביאה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף א[עריכה]

בביאה כיצד? אמר לה בפני שני עדים: "הרי את מקודשת לי בביאה זו", ונתיחד עמה בפניהם -- הרי זו מקודשת

(אף על גב דחוצפא היא)

; בין שבא עליה כדרכה בין שלא כדרכה (טור). ואין דינה אלא כמאורסה, ולא כנשואה.

הגה: ויש אומרים דוקא שבא עליה בבית חמיו, אבל כנסה לביתו ובא עליה, או שקדשה כבר ובא עליה, דינה כנשואה.
יש אומרים דפנוי הבא על הפנויה לפני עדים, חוששין שמא כוון לשם קדושין (מרדכי פרק האומר), דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אבל אם כבר הוחזק לזנות, או שיש לו אשה אחרת, לא חיישינן (תרומת הדשן סימן ר"ט). ויש מקילין בכל ענין. ועין לקמן סימן קמ"ט וקנ"ו סעיף ב', ולעיל סימן ט"ו סעיף יו"ד:


סעיף ב[עריכה]

המקדש בביאה -- דעתו על גמר ביאה. לפיכך, אם קודם שגמר קִבְלה קדושין מאחר -- מקודשת לשני. אבל אם הערה בה ופירש מיד, או שאמר תחילה שדעתו לקנות בהעראה -- קנה מיד: