שולחן ערוך אבן העזר יז מו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · יז · מו · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

זאת אומרת מת בעלי, וצרתה מכחישה ואומרת לא מת, הרי זו תינשא; כשם שאינה מעידה לה להתירה, כך אינה יכולה להעיד לה לאוסרה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(צא) כך אינה יכולה להעיד לה לאוסרה:    ומכל שכן שאר נשים שאין נאמנו' להתיר' שאין נאמנו' לאוסרה אלא צרה איצטריכא ליה לאפוקי מדרבי מאיר דס"ל דנאמנ' לאסור דמוכח מלתא דקושט' אמרה שהרי אוסר' עצמה כך הוא בפסקי מהרא"י סי' ר"ך ורכ"א:

בית שמואל

(קלו) הרי זו תנש' ותטול כתובה:    שם במשנ':


(קלז) כך א"י להעיד לה לאוסרה:    ה"ה שאר פסולים דאינם נאמנים להתיר א"י לאוסר' אף על גב לאיסור י"ל נאמנים הואיל והיא בחזקת א"א עומדת, וע' פסקי מהרא"י סי' רכ"א:


באר היטב

(קלו) מת:    גוי מסל"ת שמת. וישראל אמר לאביו שלא מת ואח"כ אמר שלא אמר כן אלא להשיב לב האב תנשא מהריב"ל ח"ג סי' ל"א.


(קלז) לאוסרה:    וה"ה שאר פסולים שאינם נאמנים להתיר אינם נאמנים לאוסרה פסקי מהרא"י סימן ר"כ רכ"ב.▲ חזור לראש