רש"ש על המשנה/שבת/כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רש"ש על המשנה מסכת שבת פרק כא

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת שבת · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

א[עריכה]

בתוי"ט ד"ה והאבן בתוכה כו'. ומ"ש הר"ב עוד ומתני' איירי כו' נמשך לפי' הרמב"ם כו' ודבריו תמוהים כו' והכי איתא בגמ' ולנעורינהו נעורי אמר רחב"א אמר רב כו'. עי' היטב בתוס' ישנים. ולפי הא"נ שבסוף דבריהם יבא אל נכון פי' הרמב"ם (והרע"ב) אחריו במשנה. והתוי"ט נראה שלא ראה את הת"י והנה מוכח מפירושם דאף דהאבן נעשה דופן לכלכלה מ"מ עוד שם מוקצה עליו ולהב"י סי' ש"ט היה פשוט דתורת כלי עליו ולכן כתב על פיה"מ להרמב"ם וא"א לומר כן כו' ע"ש והביאו התוי"ט וכ"נ מהרמב"ם בחבורו וטוש"ע ולענין דינא נראה דל"פ דאינהו מיירי בדהדקיה עי' לעיל (קכ"ה) וכ"כ המ"א שם סק"ג והת"י מיירי בדלא הדקיה: